Klachtenregeling

Bij Enver proberen we je natuurlijk zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de manier waarop je behandeld wordt bij ons. Door er over te praten met je hulpverlener of contactpersoon kunnen jouw klachten waarschijnlijk snel en goed opgelost worden.

Lukt het niet om in een gesprek je ontevredenheid weg te nemen, dan kun je een gesprek aanvragen met de gebiedsmanager. We hopen natuurlijk dat daarna je klachten verdwenen zijn.

Als je daarna nog steeds vindt dat jouw klacht niet (goed) is opgelost of als het probleem te groot blijft, dan kun je een klacht indienen bij de Externe Klachtencommissie.
De leden van deze Klachtencommissie werken niet bij Enver en zijn onafhankelijk. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen dat zij niets over jouw klacht mogen vertellen aan anderen die er niets mee te maken hebben.

Advies vragen
Wil je advies vragen voordat je een klacht gaat indienen, neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via 088 555 10 00.
Wil je weten hoe je een klacht kunt indienen, bel dan met het secretariaat van de Klachtencommissie 06 28 22 31 89 (mevrouw Barten). Het secretariaat is op maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken.