ANBI gegevens Enver

Gegevens
Stichting Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

Enver staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68437056 en heeft RSIN/fiscaalnummer 857441942.

Doel en grondslag
Enver heeft tot doel het verlenen van ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden van jeugd, alsmede het bieden van ondersteuning ter bevordering van zelfredzaamheid en ontwikkeling en het ontplooien van activiteiten die daaraan verwant of ondersteunend zijn.

Enver realiseert dit door onder meer, maar niet uitsluitend, door:

  • een breed spectrum aan activiteiten te bieden, variĆ«rend van samenlevingsopbouw, preventie, ambulante ondersteuning, pleegzorg en behandelinterventies met verblijf;
  • te werken in aanvulling op de (potentiĆ«le) mogelijkheden van een jeugdige, het gezin en hun sociale omgeving;
  • de activiteiten lokaal in te bedden.

Enver heeft geen winstoogmerk. De beloning van het personeel is conform de cao-jeugdzorg.

Beleidsplan
De koers van Enver. De juist hulp, op de juiste plek, op het juiste moment

Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit Esther Reinhard. Als leidraad hanteert ze de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode. De bestuurder ontvangt een beloning voor haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting conform de Wet normering topinkomens. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Jaarverantwoording
De volledige verantwoording en jaarrekening zijn opgenomen in de databank Jaarverantwoording in de zorg.