Corona: onze hulp gaat door

Tijdens deze moeilijke en onzekere periode blijven we onze kinderen, jongeren, ouders en pleegouders de hulp en ondersteuning bieden die ze van ons gewend zijn.

Lees meer

Corona: onze hulp gaat door

Tijdens deze moeilijke en onzekere periode blijven we onze kinderen, jongeren, ouders en pleegouders de hulp en ondersteuning bieden die ze van ons gewend zijn.

Onze hulp gaat door

Tijdens deze periode gaat onze hulp gewoon door; in sommige gevallen in aangepaste vorm. Hieronder lees je er meer over.

Dagbehandeling
De afdelingen van de dagbehandeling zien dagelijks nog veel kwetsbare kinderen en jongeren. Om de genomen maatregelen vanuit de overheid na te leven, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is de groepsgrootte aangepast en begeleiden we nu waar mogelijk kinderen op afstand. Ook diverse therapievormen, zoals logopedie en speltherapie, vinden indien mogelijk digitaal plaats.

24-uurs zorg
Onze 24-uursvoorzieningen vragen bijzondere aandacht. Onze locaties zijn gewoon geopend. We continueren onze zorg en nemen hierbij uiteraard de maatregelen om verspreiding tegen te gaan in acht.

Pleegzorg
Onze pleegouders blijven zich ook in deze onzekere periode inzetten om hun pleegkind(eren) een stabiele thuisbasis te bieden. We realiseren ons goed dat het pleegouderschap nu extra zwaar kan zijn, bijvoorbeeld doordat de (pleeg)kinderen nu minder naar school kunnen. Waar nodig proberen we hen te ontlasten. Bijzondere aandacht is er voor het anders organiseren van het contact tussen pleegkinderen en hun biologische ouders. Voor extra ondersteuning aan pleeggezinnen hebben we een invalpool opgezet, bestaande uit onder andere pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werkers.

Aanmelden
Enver neemt nog steeds nieuwe cliënten aan. Aanmelden is dus gewoon mogelijk.

We maken ons zorgen om het signaal dat we van de jeugdbescherming en Stichting VeiligThuis ontvangen; zij krijgen momenteel een stuk minder aanmeldingen dan normaal. Dat past niet bij wat wij in de maatschappij zien, namelijk kinderen, jongeren en gezinnen die onder grote druk staan. Net als andere jeugdhulporganisaties hopen we dat cliënten hun weg naar Enver weten te vinden.

Afstemming
We stemmen continu af over onze hulpverlening met gemeenten, scholen en andere organisaties waarmee we samenwerken. Ook staan we in nauw contact met onze cliënten.

Contact

Heb je vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met je aanspreekpunt vanuit Enver of via ons algemene nummer: 085 486 7070. Je kunt ook mailen naar info@enver.nl.

Help ff
Via Help ff kunnen jongeren en ouders veilig en anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Omdat we weten dat deze periode voor kwetsbare jongeren extra zwaar is, hebben we de bereikbaarheid van de chat uitgebreid.