Corona: onze hulp gaat door

Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, blijven we waakzaam. Onze hulpverleners zetten zich tijdens tijdens deze onzekere periode in om onze kinderen, jongeren, ouders en pleegouders de hulp en ondersteuning te bieden die ze van ons gewend zijn.

Onze hulp gaat door

Tijdens deze periode gaat onze hulp gewoon door. Hieronder lees je er meer over.

Huisbezoeken
Bij huisbezoeken maken we continu een zorgvuldige afweging welke vorm van contact past bij de individuele situatie van het kind, de jongere of het gezin. Hierbij is (beeld)bellen een alternatief dat we in kunnen zetten.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is voor alle kinderen op de locaties beschikbaar.

24-uurs zorg
Onze 24-uursvoorzieningen zijn gewoon open. Vaste bezoekers kunnen contact hebben met een kind of jongere in een 24-uursvoorziening. Dit kan alleen als de vaste bezoekers gezond zijn. De groepsleiding bespreekt met jongeren de risico’s en gevaren van het virus en met name van face-to-face contacten.

Pleegzorg
Onze pleegouders blijven zich ook in deze onzekere periode inzetten om hun pleegkind(eren) een stabiele thuisbasis te bieden. Pleeggezinnen die een (te) grote belasting ervaren, kunnen contact zoeken met hun pleegzorgbegeleider.

Aanmelden
Enver neemt nieuwe cliënten aan. Aanmelden is dus gewoon mogelijk. Kinderen, jongeren en gezinnen staan door de situatie rondom corona onder grote druk. Net als andere jeugdhulporganisaties hopen we dat cliënten hun weg naar Enver weten te vinden.

Nieuws

Contact

Heb je vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met je aanspreekpunt vanuit Enver of via ons algemene nummer: 085 486 7070. Je kunt ook mailen naar info@enver.nl.

Help ff
Via Help ff kunnen jongeren en ouders veilig en anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Kijk op de website van Help ff voor de tijden waarop de hulpverleners online zijn.