Corona: onze hulp gaat door

Ook in deze lastige tijd kunnen kinderen, jongeren, ouders en pleegouders bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. In onze contacten houden we ons natuurlijk wel aan de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Onze hulp gaat door

Ondanks de coronacrisis gaat onze hulpverlening door. Hieronder lees je er meer over.

Huisbezoeken
Huisbezoeken kunnen plaatsvinden. Daarvoor maken we continu de zorgvuldige afweging tussen besmettingsrisico’s en welke vorm van contact past bij de individuele situatie van het kind, de jongere of het gezin. (Beeld)bellen een alternatief dat we kunnen inzetten.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is voor alle kinderen op de locaties beschikbaar. Wanneer er sprake is van een besmetting op een locatie nemen we uiteraard passende maatregelen.

24-uurs zorg
Onze 24-uursvoorzieningen zijn gewoon open. Vaste bezoekers kunnen contact hebben met een kind of jongere in een 24-uursvoorziening. Dit kan alleen als de vaste bezoekers gezond zijn. De groepsleiding blijft met de jongeren de risico’s en gevaren van het virus bespreken.

Pleegzorg
Onze pleegouders blijven zich ook in deze onzekere periode inzetten om hun pleegkind(eren) een stabiele thuisbasis te bieden. Pleeggezinnen die een (te) grote belasting ervaren, kunnen contact zoeken met hun pleegzorgbegeleider.

Aanmelden
Enver neemt nieuwe cliënten aan. Aanmelden blijft gewoon mogelijk. Kinderen, jongeren en gezinnen staan door de situatie rondom corona onder grote druk. Net als andere jeugdhulporganisaties hopen we dat cliënten hun weg naar Enver weten te vinden.

Nieuws

Contact

Heb je vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met je aanspreekpunt vanuit Enver of via ons algemene nummer: 085 486 7070. Je kunt ook mailen naar info@enver.nl.

Help ff
Via Help ff kunnen jongeren en ouders veilig en anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Kijk op de website van Help ff voor de tijden waarop de hulpverleners online zijn.