Het Kompas: stabiliseren en groeien op eigen tempo

Eind 2021 hebben we in Dordrecht de deuren van de kleinschalige woonvoorziening Het Kompas geopend. Hiermee voorzagen we in zorg voor jongeren met een gelaagde problematiek waar op dat moment binnen de regio nog geen passend residentieel aanbod voor was. Het Kompas biedt een prikkelarme en veilige leefomgeving aan maximaal vijf jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar. Jongeren kunnen er verblijven zo lang de (verlengde) jeugdwet geldt.

Eigen tempo
Waar de jeugdigen van Het Kompas in het verleden vanwege hun problematiek wisselende verblijfplekken gekend hebben, mogen zij op Het Kompas onvoorwaardelijk stabiliseren, groeien en ontwikkelen op hun eigen tempo. Wanneer er vanwege de complexiteit extra zorg nodig is, brengen we deze in samenwerking met onze ketenpartners Yulius en ASVZ naar de jongere toe; we plaatsen de jongere niet door. Voor alle vier de jongeren die nu op het Kompas verblijven geldt dat het intensieve eerste maanden zijn geweest, waarbij de lange adem uiteindelijk bij alle jongeren geleid heeft tot een positieve ontwikkeling. We delen graag de ervaring van James, die bij ons een hele mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt.

De ervaring van James op Het Kompas

James is ruim anderhalf jaar geleden op Het Kompas komen wonen. Hij kwam bij ons nadat een andere residentiele hulpvorm de juiste zorg niet meer kon bieden en ook de inzet van extra één-op-één begeleiding niet voldoende was. Om de overgang naar Het Kompas voor James zo prettig mogelijk te laten verlopen, gingen zijn vertrouwde één-op-één begeleiders de eerste weken met hem mee om hem zo een zachte landing te geven op Het Kompas.

Vertrouwen
De eerste maanden waren moeilijk voor James; hij moest wennen aan zijn nieuwe omgeving, zijn nieuwe groepsgenoten en de groepsleiding. Waar hij net als elke andere puber de grenzen opzocht, was het voor hem extra moeilijk om hier later over in gesprek te gaan. Vanuit zijn eerder opgedane ervaringen was hij bang voor de consequenties van zijn gedrag, waardoor ontkennen en het verhaal op een andere manier vertellen een manier voor hem geworden was om te overleven. Door te kijken naar wat er achter het gedrag zit, in plaats van te focussen op welke consequentie er zou moeten volgen, heeft James er langzaamaan op leren vertrouwen dat hij over zijn gedrag in gesprek kan gaan.

Veilige basis
Hierin heeft hij mogen ervaren dat fouten maken mag en hij keer op keer weer een kans krijgt van de groepsleiding. We hebben James ook gewezen op de kaders die er zijn, wat voor structuur en voorspelbaarheid en daarmee ook veiligheid heeft gezorgd. Vanuit deze veilige basis heeft hij zich zo kunnen ontwikkelen dat hij na een overstap van school nu goede resultaten heeft, fijne contacten onderhoudt met zijn familie en vrienden en zijn eerste baantje heeft.

Waar hij op dit moment nog veel profiteert van de intensieve begeleiding op Het Kompas, is hij is er klaar voor om zich op zijn eigen tempo te gaan oriënteren op een stap richting meer zelfstandigheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over Het Kompas? Neem dan contact op met Erik van Efferen, gebiedsmanager, via erikvanefferen@enver.nl.