Hulp bij opgroeien en opvoeden

Bij ambulante jeugdhulp ondersteunen we kinderen, jongeren en ouders in hun eigen woonomgeving. We kijken en denken mee, geven advies en ondersteunen met praktische zaken. Het kan gaan om kleine vragen, maar ook om complexe, meervoudige problemen. Wat er ook aan de hand is, samen met het kind/gezin werken we aan een goede oplossing, zodat er weer een positief perspectief ontstaat.

 

Wat we doen 
Ambulante jeugdhulp helpt bij allerlei vragen op gebied van opgroeien en opvoeden. De ondersteuning is meestal bij de mensen thuis en varieert van korte tot langer durende hulp, van enkele gesprekken tot intensieve begeleiding. Welke methodes en specialismen we precies inzetten, is afhankelijk van de situatie en persoonlijke behoeften. In overleg met de verwijzer en het gezin maken we een plan.

Onze begeleiding is er altijd op gericht dat het kind/de jongere veilig opgroeit, dat het lekker in zijn of haar vel zit en zich goed kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het versterken van het zelfvertrouwen en de (sociale) vaardigheden van het kind en het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

In de hulpverlening is er is aandacht voor alle leefgebieden: van de geestelijke en lichamelijke gezondheid tot en met de woonsituatie. Misschien zijn er financiële problemen, gaat het niet goed op school of met werk of ontbreekt het aan een sociaal netwerk? Ook daaraan kunnen we werken, zodat het gezin vanuit een gezonde basis zelf weer verder kan.

 

Meer informatie en aanmelden 
We bieden ambulante jeugdhulp vanuit en op verwijzing van de wijk- en jeugdteams. Ook de huisarts, medisch specialist en de jeugdbescherming kunnen gezinnen bij ons aanmelden. 

Neem bij vragen of voor aanmelden contact op met het Enver Aanmeldpunt in de regio:

Aanmeldpunt Midden-Holland
0182 52 28 55
aanmeldenMH@enver.nl
Bekijk het hulpaanbod in Midden-Holland

Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond
085 486 70 10 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenRR@enver.nl

Aanmeldpunt Zuid-Holland Zuid
085 043 36 20 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenZHZ@enver.nl
Bekijk het hulpaanbod in Zuid-Holland Zuid

Print