Dagbehandeling

Jonge kinderen die zich anders gedragen en ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes hebben speciale aandacht nodig. Wanneer de kinderopvang of school die gerichte aandacht niet kan geven, kan Enver uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door (dag)behandeling op een locatie van Enver, ambulante ondersteuning op een kinderdagverblijf of school en/of door hulp aan huis.

 

Waarom dagbehandeling voor jonge kinderen?
De redenen dat kinderen bij ons komen, zijn heel divers. Soms zijn ouders op zoek naar antwoorden; omdat hun zoon of dochter zich anders ontwikkelt of omdat het thuis zwaar is en gewone opvoedingstips niet lijken te werken. Soms geeft (ook) de kinderopvang of school aan dat er zorgen zijn. Een kind vindt het bijvoorbeeld moeilijk om naar anderen te luisteren, lijkt in een heel eigen wereld te zitten, speelt niet met andere kinderen of is heel snel boos, bang of verdrietig. Dagbehandeling is erop gericht om het gedrag van een kind beter te begrijpen en een juiste benadering te vinden.

 

  “Dankzij de dagbehandeling weet ik nu hoe speciaal mijn kind is
en daar ben ik dankbaar voor.”

 

Wat we doen 
Samen met de ouders brengen we in kaart wat nodig is en welke aanpak het beste past bij hun kind en situatie. Daar waar nodig wordt in overleg met de ouders onderzoek gedaan of vragen we anderen om mee te denken.

In een observatieperiode kunnen we dingen uitproberen om te zien wat een kind al kan en hoe snel hij of zij taakjes kan oppakken. Soms geeft dit voldoende antwoord op de vragen en kunnen de ouders met onze adviezen over de opvoeding en passend dagverblijf/onderwijs zelf weer verder.

 

  “Er is veel duidelijkheid gekomen over mijn zoon,
daardoor begrijp ik hem beter.”

 

Wanneer na een observatieperiode duidelijk is dat een kind meer tijd en behandeling nodig heeft, kan het kind langer bij ons in een behandelgroep blijven. Op de behandelgroep oefenen we nieuwe vaardigheden. Dit wordt begeleid door een team van deskundigen, zoals een gedragswetenschapper, jeugdzorgwerkers en leerkrachten. Soms aangevuld met een logopedist, speltherapeut of fysiotherapeut. Natuurlijk denken en doen ook de ouders actief mee, door gesprekken met de begeleider(s) en door het geleerde thuis te oefenen en toe te passen. Zo nodig adviseren we ouders over passende vervolghulp, dagverblijf of school.

 

  “De groep voelde aan als een tweede thuis,
heel vertrouwd.”

 

Meer informatie  
Enver heeft voor jonge kinderen dagbehandelingslocaties in Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Rotterdam en Vlaardingen. De hulpverlening verschilt per locatie.  Meer informatie over een specifieke locatie vind je in de Wegwijzer van de locatie:

 

Aanmelden
We bieden dagbehandeling op verwijzing van de wijk- en jeugdteams. Ook de jeugdbescherming, huisarts en medisch specialist kunnen aanmelden. Neem bij vragen of voor aanmelden contact op met het Enver Aanmeldpunt in de regio.

Aanmeldpunt Midden-Holland
0182 52 28 55
aanmeldenMH@enver.nl

Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond
085 486 70 10 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenRR@enver.nl

Aanmeldpunt Zuid-Holland Zuid
085 043 36 20 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenZHZ@enver.nl

Print