Pak je Kans

Kinderen experimenteren en zoeken grenzen op, dat hoort bij opgroeien. Maar, soms gaan ze te ver en komen ze in de problemen. Om herhaling te voorkomen, is het belangrijk om te weten waar het gedrag vandaan komt. Misschien is er meer aan de hand. Een hulpverlener van Pak je Kans gaat hierover met het kind en de ouders in gesprek en helpt hen bij het oplossen van problemen.

 

Wanneer Pak je Kans? 
De politie of een medewerker van Halt kan Pak je Kans inschakelen wanneer hij of zij signaleert dat een kind (0-18 jaar) problemen heeft of veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat een kind nog laat rondhangt op straat, spijbelt, dingen sloopt of iets heeft gestolen. Ook daders of slachtoffers van bijvoorbeeld pesten of sexting kunnen voor Pak je Kans in aanmerking komen. Doel van Pak je Kans is om (achterliggende) problemen op te lossen en het kind op het rechte pad te houden.

Afhankelijk van de afspraken in de betreffende gemeente kunnen jeugdigen ook door het wijkteam, de school en/of de leerplichtambtenaar bij ons worden aangemeld.

 

Wat we doen 
Binnen 48 uur na aanmelding bij Pak je Kans neemt een hulpverlener contact op met het gezin. De eerste afspraak met het kind en zijn of haar ouder(s) is gewoonlijk op het politiebureau. We bespreken wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om te voorkomen dat het kind opnieuw in de problemen komt of de wet overtreedt. De hulpverlener kan adviseren en ondersteunen bij allerlei zaken, bijvoorbeeld over:

  • problemen op school
  • verkeerde vrienden
  • ruzie thuis
  • het kind voelt zich vaak somber of boos
  • grenzen stellen
  • omgaan met geld, een bijbaantje of werk

Natuurlijk is het fijn als blijkt dat er geen reden voor zorg is. Als er wel vragen of problemen zijn, zoeken we samen naar oplossingen.

Pak je Kans duurt bij jongeren ongeveer 3 maanden. Voor kinderen onder de 12 jaar hebben we een speciale aanpak (BASTA!). Dat duurt soms wat langer, ongeveer 3-6 maanden. Binnen die tijd kunnen problemen meestal worden opgelost. Wanneer er andere of aanvullende ondersteuning nodig is, dan brengt de hulpverlener het gezin in contact met de juiste persoon of instantie.

 

Hulp met een blauw randje 
Pak je Kans vindt plaats vanuit het politiebureau en wordt in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgevoerd door jeugdhulpverleners van Enver. De hulpverleners zijn niet betrokken bij strafrechtelijk onderzoek en gaan niet over de (uitvoering van een) straf. Dat zijn taken van politie en justitie. De ondersteuning van Pak je Kans is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Meer informatie 
We hebben voor zowel jongeren als ouders een folder over Pak je Kans:

Scholen en wijkteams kunnen jeugdigen uit Rotterdam aanmelden voor Pak je Kans via Preventie met gezag. In de flyers lees je hierover meer:

Print