Vrouwenopvang

Heb jij te maken met huiselijk geweld, voel jij je thuis niet veilig? Blijf hier dan niet te lang mee rondlopen, het team van de Vrouwenopvang kan samen met jou en je gezin werken aan een oplossing.

Je kunt direct contact met ons opnemen via 0181 625652 of gratis bellen naar 0800 625555. Ons e-mailadres is: vrouwenopvang@enver.nl.

In geval van een crisissituatie kun je contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 – 2000.  Je wordt dan doorverwezen naar crisishulp in jouw regio. De Vrouwenopvang van Enver biedt met name crisishulp voor vrouwen uit Voorne Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.

Ben je in direct levensgevaar bel altijd 112.

 

Wat we bieden

Wij gaan samen met jou in gesprek om te kijken of je in direct levensgevaar bent. Als dit het geval is en je hebt nog geen contact gehad met Veilig Thuis dan zullen wij dit doen om de hulp in gang te zetten. Veilig Thuis is namelijk de organisatie die in crisissituaties samen met jou overlegt en adviseert welke maatregelen en opvang er in jouw geval het meest geschikt zijn. Vaak zullen wij een risico inventarisatie doen om vast te stellen wat de risico’s in jouw situatie zijn en aan de hand daarvan maken we voor en met jou veiligheidsafspraken eventueel in samenwerking met de Politie.

Als er geen crisissituatie (meer) is, kunnen we jou een regulier traject bieden. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin we samen in kaart brengen wat er precies speelt, waarna wij kijken hoe we jou en jouw gezin het beste kunnen helpen. Hiervoor maken we een plan waarin staat hoe we dat kunnen realiseren. Wanneer daarbij meer of andere hulp nodig is dan bespreken we dat met jou.

Elk traject is anders. Wij kunnen je ondersteunen op allerlei gebieden, zoals:

  • Emotioneel
  • Opvoeding
  • Financieel
  • Veiligheid
  • Dagelijks leven

Je kunt contact opnemen met de Vrouwenopvang via 0181 625652 of gratis bellen met 0800 625555. Mailen kan ook. Ons e-mailadres is: vrouwenopvang@enver.nl Wij nemen dan binnen 24 uur contact met je op, dit kan telefonisch of via e-mail.

Om in aanmerking te komen voor de crisisopvang dien je de afgelopen 6 maanden woonachtig te zijn geweest in Voorne Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard of binnen deze regio geboren te zijn.

 

Over Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en hoeft niet direct zichtbaar te zijn voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren plaatsvinden, zoals fysieke, psychische en seksuele mishandeling. Maar ook financiële mishandeling, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, stalking, eergerelateerd geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle vallen hieronder.

Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van huiselijk geweld, ook mannen. Ze worden bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

Print