Hulpaanbod Enver in Midden-Holland

Op deze pagina vind je een overzicht van het hulpaanbod van Enver in de regio Midden-Holland. Wil je meer weten over een specifieke hulpvorm? Bekijk dan de folder.

Ambulante hulp voor als je nog thuis woont

Voel je je als kind of jongere niet meer op je gemak op school of thuis? Heeft u als ouder het idee de grip op uw kind te verliezen? Is er ruzie in uw gezin of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Intensieve Ambulante Behandeling kan hulp bieden.

Kinderen uit de Knel kan worden ingezet om tot een betere samenwerking te komen tussen ouders. Hierdoor verbetert het welzijn van kinderen.

NIKA kan een belangrijke module zijn om de veiligheid in een gezin te vergroten.

Binnen Ouderschap Blijft bieden we gescheiden ouders een maatwerktraject aan dat bestaat uit ouderschapsbemiddeling. Dit traject kan worden aangevuld met omgangsbegeleiding.

Heb je het als kind of jongere weleens moeilijk en weet je niet zo goed hoe je dit zelf kunt oplossen? Dan kan EigenWijs iets voor jou zijn.

Binnen het projectteam PAST bedenken we niet zozeer oplossingen voor de problemen binnen de gezinnen, maar bieden we een nieuw perspectief voor de aanpak van de problemen. We streven naar zo thuis mogelijk opgroeien en doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van het gezin. Onze ambitie is om steeds te werken met dezelfde vaste begeleiders en om bij een uithuisplaatsing overplaatsingen te voorkomen. Vaste begeleiders vormen voor deze gezinnen de vaste basis. Het doel van het project is om gezinnen met complexe problematiek vanuit de samenwerking beter te kunnen ondersteunen. PAST is een co-creatie in Midden-Holland van o.a. ASVZ, Impegno en Enver.

Er zijn kinderen die zich al vanaf jonge leeftijd anders lijken te ontwikkelen. Het kan dan zijn dat er sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De signalen die kinderen met (een vermoeden van) autisme laten zien, zijn voor ouders niet altijd direct duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen en hierop te leren inspelen, zetten we VIPP-AUTI in.

Hulp in crisissituaties

Ambulante Spoedhulp is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar die een crisis of spoedeisende situatie ervaren en er zelf niet meer uitkomen. Misschien heeft u geen grip meer op uw kind, weet u niet meer hoe de opvoeding nu verder moet of is de thuissituatie onhoudbaar. In dit geval kan Ambulante Spoedhulp uitkomst bieden.

Wanneer u te maken krijgt met een drangkader kan de casusregisseur van de jeugdbescherming direct bij de start een aanvraag doen tot Beter Beschermd Plus hulp. De ambulant hulpverlener van Beter Beschermd Plus helpt u met het verbeteren van de thuissituatie en het vergroten van de veiligheid voor alle gezinsleden.

Als ouder kunt u het gevoel hebben dat u niet meer weet hoe de opvoeding verder moet. Misschien loopt de ontwikkeling van uw kind gevaar of is de thuissituatie onhoudbaar. In dit geval kan Families First helpen.


Hulp in de vorm van dagbehandeling

Deeltijdbehandeling is voor kinderen van 5 tot 13 jaar en hun ouders die moeilijkheden ervaren op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.

De Vlinder biedt dagbehandeling en ambulante zorg aan kinderen van 2 tot 7 jaar, waarbij sprake kan zijn van een achterstand in de emotionele, cognitieve of motorische ontwikkeling van uw kind.

Observatiediagnostiek richt zich op kinderen bij wie er snel duidelijkheid moet komen over de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijkheden van een kind.


Residentiële hulp en pleegzorg voor als thuis wonen (tijdelijk) niet meer kan

Linde, Sequoia en Bonsai zijn behandelgroepen die 24-uursbegeleiding bieden aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Je verblijft in een behandelgroep, omdat je tijdelijk niet thuis kunt wonen.

Voor kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, is een gezinshuis mogelijk een goed alternatief.

Als een jongere van 17 jaar tijdelijk niet meer thuis kan wonen, kan een KamerTrainingsCentrum een oplossing zijn. Op de Lariks gaan we samen met je aan de slag om praktische en sociale vaardigheden te vergroten en te versterken.


Hulp op school

De OOV is voor leerlingen met wie het tijdelijk niet zo goed gaat op school. De OOV kan hierbij helpen. De leerling volgt op de OOV het onderwijsprogramma van zijn of haar eigen school en werkt daarnaast aan zichzelf en zijn of haar persoonlijke doelen.

Als je als jongere tussen de 16 en 23 jaar het gevoel hebt dat je op school of thuis vastloopt, dan kan Pluscoaching jou helpen.

StekPoint is een vorm van ambulante begeleiding voor kinderen, ouders en leerkrachten, gericht op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden die nodig zijn om goed om te kunnen gaan met problemen.