Ambulante hulp

Enver heeft veel kennis in huis op het gebied van opvoeden en opgroeien en biedt verschillende vormen van ambulante hulp:
– Gezinsbegeleiding bij opvoedingsvraagstukken voor ouders
– Gezinsbegeleiding wanneer relaties binnen een gezin verstoord zijn geraakt
– Gezinsbegeleiding bij rouw, chronische ziektes, huiselijk geweld of complexe echtscheidingen.
– Begeleiding/coaching in de verschillende leefomgevingen van het kind/jongere
– Coaching van leerkrachten
– Groepsinterventies (voor ouders, kinderen/jongeren en klassen)

Hieronder vind je ons aanbod ambulante hulp in Zuid-Holland Zuid:

Multi-disciplinaire Kinder-Dagbehandeling (MKD)

Speltherapie

Theraplay

Video Home Training (VHT)

Multidimensionele Familie Therapie (MDFT)

Het Begint Bij Mij (HBBM)

Participeren Kun Je Leren (PKJL)

Het Familiehuis

Assist

Diabolo

Aanbod WMO

Ouderschap & Scheiding

Een scheiding tussen ouders is een ingrijpende gebeurtenis. Soms is een scheiding zo heftig dat het contact tussen het kind en een van de ouders moeizaam verloopt of het kind knel zit tussen ruziënde ouders. Dit is schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het is daarom in het belang van het kind dat ouders stoppen met ruziemaken en ouders duidelijk zijn over hoe zij zaken voor en rondom de kinderen regelen. Enver kan hierbij helpen.

In Zuid-Holland Zuid bieden we een divers hulpaanbod op het gebied van ouderschap na scheiding. Afhankelijk van de situatie en persoonlijke hulpvragen, bepalen we samen met ouders en de verwijzer wat het meest passend is.

Hier vind je ons aanbod van Ouderschap & Scheiding in Zuid-Holland Zuid

 

Crisishulp

Ambulante crisishulp biedt intensieve hulpverlening gericht op het hele gezin met kinderen tot 18 jaar. Ouders ervaren de thuissituatie als onhoudbaar, hebben geen grip meer op hun kind(eren) of weten niet meer hoe de opvoeding verder moet. Ook kunnen de kinderen problemen ervaren of bestaan er vanuit betrokken instanties zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in het gezin. Soms dreigt uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen. De situatie is zo ernstig dat intensieve ambulante hulp in het gezin direct nodig is om de crisissituatie op te heffen.

Crisismeldpunt
Wanneer een crisis ontstaat kan de aanmelder contact opnemen met het crisismeldpunt voor advies. Om aan te melden voor crisishulpverlening vult de aanmelder een aanmeldformulier in. Het crisismeldpunt screent het
formulier om tot een goede beoordeling en uiteindelijk een plan van aanpak te komen. De aanmelder krijgt uiterlijk het volgende dagdeel een terugkoppeling.
Er zijn dan twee mogelijkheden:

1. De aanmelding wordt aangenomen voor crisishulpverlening vanuit Enver.
2. De aanmelding wordt onderbouwd afgewezen. We geven dan advies voor passende vervolgstappen.

Hieronder vind je ons crisishulpaanbod in Zuid-Holland Zuid;

Ambulante Spoedhulp

Families First

Crisisopvang de Opper

Zoeklicht

Als thuis wonen (even) niet meer gaat

Als thuis wonen (tijdelijk) niet meer kan, biedt Enver meerdere mogelijkheden waar kinderen en jongeren kunnen opgroeien.

Wonen bij Enver
Samen kijken we welke woonplek het beste bij de jeugdige past. Dit is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsbehoefte van het kind. Enver heeft gezinshuizen, leef- en behandelgroepen, fasehuizen en zelfstandigheidstraining.

Hieronder vind je een overzicht van ons residentiële hulpaanbod in Zuid-Holland Zuid:

Leef- en behandelgroep (de Klimop en Het Palet)

Het Kompas

Het Fasehuis

Gezinshuis, informatie voor ouders

Gezinshuis, informatie voor jongeren

Kamertrainingscentrum (KTC)