Meedoen bij Enver

Binnen Enver vinden we het belangrijk dat de stem van de jongeren en hun ouders op alle niveaus in de organisatie vertegenwoordigd wordt. Want wie weet er nu beter wat er speelt dan de cliënt zelf? Daarom hebben we verschillende manieren van cliëntparticipatie.

Wil je iets kwijt over jouw hulp of wil je een onderwerp onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op. Wil je direct invloed uitoefenen op de hulp die je krijgt? Word dan lid van een van onze raden!

Doe je mee?

Cliëntenraad
Ben je ouder, jongere, JIM, of een andere betrokkene en wil je graag meepraten en beslissen over beleid binnen Enver, dan is de Cliëntenraad wat voor jou! De cliëntenraad is de formele cliëntenmedezeggenschap. Volgens de wet op de medezeggenschap vormen zij een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Alle ouders, jongeren, JIM’s en andere betrokkenen, kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze raad.

Jongerenraad
Wil je op laagdrempeligere manier meepraten over thema’s die jij als jongere belangrijk vindt in de hulpverlening? Dan is de Jongerenraad wat voor jou!

De Jongerenraad is de meer laagdrempelige vorm van medezeggenschap binnen Enver. De Jongerenraad vergadert één keer per maand over onderwerpen die zij belangrijk vinden binnen de hulpverlening van Enver. Over deze onderwerpen geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. Door in gesprek te blijven met het MT (management team), zorgen zij dat de stem van de jongeren, in het beleid van Enver vertegenwoordigd is.

Medewerkers cliëntperspectief

Naast de Cliëntenraad en Jongerenraad zijn er sinds januari 2023 binnen Enver vier vrijwilligers als medewerker cliëntperspectief. Deze jongeren en ouders, praten, denken en schrijven mee aan verschillende onderwerpen binnen Enver. Als volwaardige collega’s vertegenwoordigen zij de cliënten in verschillende overleggen. Daarnaast geven zij samen met het team cliëntparticipatie presentaties aan de verschillende teams die binnen Enver werken.

Q&A

Q:Heeft dat wel zin? Doen die hulpverleners niet altijd wat zij zelf goed vinden?
A: Het heeft zeker zin! In de hulpverlening wordt het cliëntperspectief steeds belangrijker! Enver is altijd op zoek naar manieren om het cliëntperspectief mee te nemen in besluitvorming. Cliënten die mee willen praten zijn hiervoor natuurlijk erg belangrijk! De raden worden hiervoor door de organisatie gezien als belangrijke gesprekspartners.

Q: wat levert deelnemen aan een van de raden mij persoonlijk op?
A: deelname is vrijwilligerswerk, hiervoor ontvang je maandelijks een financiële vergoeding, ook je reiskosten en eventuele kosten voor oppas worden vergoed.

Daarnaast is er voor jou het volgende te halen:

  • Ontwikkeling op verschillende vlakken
  • trainingen passend bij hoe jij je wil ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap
  • alle vergaderingen gezellig gezamenlijk eten
  • Invloed op onderwerpen die jij belangrijk vind binnen Enver
  • Sociale contacten met mensen die net als jij constructief willen mee praten over Enver
  • Kerstcadeautjes en andere leuke extraatjes

Q: Hoe kan ik mezelf of een van mijn cliënten aanmelden?
A: Via het aanmeldformulier hierboven; geef aan dat je je wilt aanmelden, dan nemen wij contact met je op. Mocht je nog twijfelen, dan kun je het formulier invullen om met ons in contact te komen. Appen, mailen of bellen kan natuurlijk ook, zie onze contactgegevens hierboven. We kijken graag met jou/de cliënt/ de jongere wat de meest passende manier is om je in te zetten voor het cliëntperspectief.

Q: Ik ben medewerker bij Enver en ik wil graag iets doen met cliëntparticipatie, hoe kan ik me daarvoor inzetten?
A: Heel fijn en belangrijk dat je hiermee aan de slag wil gaan! Hier zijn verschillende mogelijkheden voor! Neem gerust contact op met Elise of Lennart, wij denken graag met je mee over hoe jij in jouw werk, meer kan doen met cliëntenparticipatie.

Q: Waarom vindt Enver het belangrijk dat het cliëntperspectief wordt vertegenwoordigd?
A: Alles wat Enver doet is ten dienste van de cliënt en wie kan er nou beter vertellen wat de cliënt nodig heeft dan die cliënt zelf? Enver als organisatie is bestaat om jongeren en gezinnen te ondersteunen als het zelf even niet lukt. Enver sluit dus aan op de situatie van het gezin en/of de jongere, hierin zijn we altijd in ontwikkeling en lerend. Belangrijk onderdeel daarvan is om regelmatig met (oud-)cliënten de werkwijze en het beleid te evalueren.