Meedoen bij Enver

Binnen Enver vinden we het belangrijk dat de stem van de jongeren en hun ouders op alle niveaus in de organisatie vertegenwoordigd wordt. Daarom hebben we verschillende manieren van cliëntparticipatie.

Medewerkers cliëntperspectief
Sinds januari 2023 zijn er binnen Enver vier vrijwilligers als medewerker cliëntperspectief. Deze jongeren en ouders, praten, denken en schrijven mee aan verschillende onderwerpen binnen Enver. Als volwaardige collega’s vertegenwoordigen zij de cliënten in verschillende overleggen. Daarnaast geven zij samen met het team cliëntparticipatie presentaties aan de verschillende teams die binnen Enver werken. Daarnaast hebben we binnen Enver een Cliëntenraad en een Jongerenraad. Hieronder lees je er meer over.

Doe je mee?

Cliëntenraad
Ben je ouder, jongere, JIM, of een andere betrokkene en wil je graag meepraten en beslissen over beleid binnen Enver, dan is de cliëntenraad wat voor jou! De cliëntenraad is de formele cliëntenmedezeggenschap. Volgens de wet op de medezeggenschap vormen zij een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Alle ouders, jongeren, JIM’s en andere betrokkenen, kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze raad.

Jongerenraad
Wil je op laagdrempeligere manier meepraten over thema’s die jij als jongere belangrijk vindt in de hulpverlening? Dan is de jongerenraad wat voor jou!

De jongerenraad is de meer laagdrempelige vorm van medezeggenschap binnen Enver. De jongerenraad vergadert één keer per maand over onderwerpen die zij belangrijk vinden binnen de hulpverlening van Enver. Over deze onderwerpen geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. Door in gesprek te blijven met het MT, zorgen zij dat de stem van de jongeren, in het beleid van Enver vertegenwoordigd is.

Meer info:
Neem contact op met lennartvanderwel@enver.nl (cliëntparticipatie) of eliseklein@enver.nl (cliëntparticipatie).