Actieplan voor meer continuïteit van (pleeg)zorg

Tien pleegzorgaanbieders, waaronder Enver, zijn op 11 december begonnen met het ‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’. Dat moet bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van plaatsingen – breakdown – en de uitval van pleegouders. Aanleiding voor het actieonderzoek is dat kinderen in de pleegzorg nog te vaak moeten wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling.

De pleegzorgaanbieders gaan ieder aan de slag met een eigen actieplan. Daarin is de samenwerking met pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming, essentieel. De betrokken partijen, tien pleegzorgaanbieders ondersteund door Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), streven naar een daling van vroegtijdige beëindigingen van pleegzorgplaatsingen en het verminderen van de uitval van pleegouders. Met de opgedane inzichten willen wij ook andere organisaties inspireren en aanmoedigen om breakdown en uitval terug te dringen.

Organisatie
‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’ is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd binnen het Actieplan Pleegzorg. Het project loopt tot en met september 2020. De deelnemende pleegzorgaanbieders zijn: Combinatie Jeugdzorg, De Rading, Entrealindenhout, Enver, Jeugdformaat, Jeugdhulp Friesland, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, Parlan, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo Pleegzorg.

Print Meer nieuws