Enver is van start

Vanaf 1 januari 2018 vormen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen Enver. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt. Ons gezamenlijke doel is dat kinderen en jongeren kansrijk opgroeien en zich ontwikkelen tot volwassenen die meetellen en meedoen.

Beter samen
Door deze fusie kunnen we onze ondersteuning nog beter laten aansluiten bij vragen van kinderen, jongeren en ouders en deze dicht bij huis aanbieden. Uiteraard blijven we hierbij zoveel mogelijk uitgaan van de eigen krachten en netwerken van mensen.

Wat verandert er?
Voor de huidige cliƫnten en pleeggezinnen verandert er niets; we blijven kinderen, jongeren en gezinnen de vertrouwde ondersteuning bieden.

Meer informatie en contact
Enver is te bereiken via:
Enver – Postbus 258 – 3000 AG Rotterdam – 085 486 70 70 – info@enver.nl.

Onze medewerkers zijn te bereiken via de bekende telefoonnummers en e-mailadressen.

Print Meer nieuws