Enver timmert aan de weg binnen de Drechtsteden

Een onderzoek naar het Dordtse beleid van de Rekenkamercommissie Dordrecht rond de opvang van dak- en thuisloze jongeren toonde de noodzaak aan van een aparte locatie voor (crisis-) opvang. Jongeren die crisisopvang of snelle opvang nodig hebben, worden nu naar het Leger des Heils gestuurd of naar een hotel. (Dordrecht moet crisisopvang voor jongeren openen | Drechtsteden.net)

Nieuwe crisisopvang voor jongeren van 18-23 jaar
Enver heeft naar aanleiding van dit onderzoek een plan ingediend en uiteindelijk de aanbesteding gewonnen. Op 1 juli 2024 openen we de deuren van de eerste crisisopvang binnen de Drechtsteden voor de doelgroep 18 tot 23 jaar en daar zijn we enorm trots op. De gemeente heeft, naast een los subsidiebedrag voor de verbouwing van het pand, een subsidie voor 3 jaar afgegeven met de intentie deze nog eens met 2 jaar te verlengen. In samenwerking met 11 zorgpartners (and counting) gaat Enver de uitdaging aan om vanuit een kleinschalige opvang met deze opdracht aan de slag te gaan. Meer informatie over dit project delen we snel!

Hoog bezoek
In voorbereiding op de opening, heeft Enver hoog bezoek mogen ontvangen, namelijk alle wethouders beschermd wonen en opvang vanuit de regio. Een geslaagde bijeenkomst waar inhoudelijk scherpe vragen gesteld konden worden, maar aan de andere kant ook direct vanuit de (zeer) betrokken wethouders oplossingen aangedragen werden om eventuele doorstroom te kunnen realiseren. Wethouders spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheden en het feit dat dit een gezamenlijke opdracht is. Wat ons betreft een super start van een heel mooi Enver project!

Print Meer nieuws