Stijging aantal pleegkinderen en pleeggezinnen ten opzichte van 2019

Onlangs heeft Pleegzorg Nederland een factsheet uitgebracht met een overzicht van de stand van Pleegzorg in Nederland. Dit doen zij jaarlijks en maken daarbij gebruik van de input van alle pleegzorg aanbieders.
Terwijl Pleegzorg Nederland een stabilisatie ziet in het aantal pleegkinderen en –ouders in 2020 zien wij als pleegzorgorganisatie Enver juist een toename. Hiervoor zijn een aantal verklaringen.

Instroom van kinderen in pleegzorg gestegen met 23%
De instroom van het aantal pleegkinderen is hoger dan vorig jaar (430 t.o.v. 349 in 2019). Er stromen zowel meer kinderen in bestandspleegzorg in als in netwerkpleegzorg. Een verklaring is dat Enver verantwoordelijk is voor alle crisis aanmeldingen in Rotterdam Rijnmond. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen jonger dan 12 jaar altijd in een pleeggezin worden geplaatst. Daarbij investeren wij veel tijd in het vinden van een gepast pleeggezin.

De uitstroom uit pleegzorg is lager dan vorig jaar (270 t.o.v. 375 in 2019). Mogelijke verklaringen zijn dat jongeren voortaan tot hun 21e in een pleeggezin mogen blijven. Er stromen daardoor minder jongeren uit. In sommige gezinnen heeft Corona voor meer rust gezorgd. Mogelijk heeft ook dat gezorgd voor en lagere uitstroom.

11% groei van het aantal pleeggezinnen in 2020
Er is ook een flinke groei van het aantal pleeggezinnen (van 1201 naar 1341). Er zijn in 2020 meer bestandsgezinnen geaccepteerd (54 t.o.v. 37 in 2019) maar minder netwerkgezinnen (125 t.o.v. 219 in 2019). De groei van het aantal pleeggezinnen is met name te verklaren doordat er minder pleeggezinnen zijn gestopt (130 t.o.v. 250 in 2019). Er stopten minder bestandsgezinnen (29 t.o.v. 37 in 2019), maar vooral minder netwerkgezinnen (101 t.o.v. 213 in 2019). Er is door Enver veel geïnvesteerd in het behoud van pleegouders, door bijvoorbeeld meer ondersteuning bij gedragsproblemen. Ook hier zien we dat Corona in sommige gezinnen voor meer rust heeft gezorgd. Mogelijk heeft dat ook bijgedragen aan een lagere uitstroom van pleegouders.

Wilt u meer informatie over pleegzorg of de ontwikkelingen daaromtrent in de regio, neemt u dan gerust contact op met Mariska de Baat, programmamanager Pleegzorg bij Enver.

Print Meer nieuws