Geslaagd! Diploma op zak en meteen aan de bak

Afgelopen maand lukte het twee van onze jongeren om hun matrozen diploma te behalen. Beide heren zijn aangenomen bij Rederij de Jong en werken nu als matroos op de diverse duwboten van dit bedrijf. Een topprestatie van deze twee mannen die van ver zijn gekomen: geen opleiding, geen inkomen, dakloos, vroeg vaderschap en schulden. Zij dreigden letterlijk en figuurlijk tussen wal en schip te raken (om maar even in scheepvaartspreuken te blijven).

Vanuit Enver bieden we een vraaggericht Maritiem ambulant traject aan, volgens het concept MATE, dit staat voor Maritieme Ambulante Training & Educatie. Hier komen zorg, onderwijs en werk samen. Door middel van proef, stage en crisisvaarten wordt de thuissituatie ontlast, doordat zij geruime tijd van huis zijn in de beschermde omgeving van het schip. Met de verschillende vaarten werken we toe naar een baan in de binnenvaart, een stabiele woonsituatie en een vakdiploma. De leerplichtige jongeren bieden we tevens een BBL/MBO1 opleiding aan, die we in eigen beheer begeleiden d.m.v. portfolio onderwijs.

De vraaggerichte aanpakt blijkt voor de jongeren die buiten de boot dreigen te vallen en waar vaak eerdere hulp niet toereikend is geweest, het zetje in de rug die ze nodig hebben om hun leven op te pakken. De duidelijke no-nonsens cultuur in de scheepvaart, een langere periode van huis en de duidelijke structuur aan boord, hebben een positieve werking.

Het Maritieme traject heeft momenteel 17 jongeren in begeleiding in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar. Het is een mooie taak om deze doelgroep te leren zelfstandig uit te varen!

Meer weten over de MATE-aanpak? Neem contact op met Colin Driver (06 868 23 844) of Peter Verheij (06 144 95 757).

Print Meer nieuws