Kiezen voor een betere jeugdzorg

Politieke partijen zijn al volop bezig met voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Niet alleen worden de lijsttrekkers gekozen, ook de partijprogramma’s worden nu geschreven. Jeugdzorg Nederland vindt dat jeugdzorg in die programma’s niet mag ontbreken.

Jeugdzorg Nederland maakte daarom een verkiezingspamflet en stuurde dat naar alle politieke partijen. In het pamflet noemt ze de drie belangrijkste punten die landelijk geregeld moeten worden: 1) kiezen voor voldoende budget voor gemeenten om hun jeugdzorgtaak uit te voeren; 2) kiezen voor een sterker stelsel met stevige regionale samenwerking en 3) kiezen voor een wetswijziging die het mogelijk maakt om (álle) jongeren in de jeugdzorg beter te begeleiden naar volwassenheid. Punten die we vanuit Enver zeker onderschrijven.

Print Meer nieuws