Lockdown: onze hulp gaat door

Na een versoepeling van de maatregelen zit Nederland opnieuw in een lockdown. Gelukkig kan de hulpverlening van Enver wel doorgaan. Juist in deze lastige periode hebben kinderen, jongeren en ouders onze ondersteuning hard nodig, en is het belangrijk om zicht te houden op de veiligheid.

Onze medewerkers zijn bereikbaar, zowel telefonisch als digitaal. Waar nodig hebben zij face-to-face contact met cliënten, waarbij ze uiteraard de hygiënemaatregelen van het RIVM opvolgen. Onze 24-uursvoorzieningen en locaties voor dagbehandeling blijven open voor opvang, begeleiding en behandeling.

Ook het aanmelden van nieuwe cliënten blijft mogelijk. Op onze website staat een actueel overzicht van hoe we binnen de diverse werkvormen met de maatregelen omgaan. Neem bij vragen gerust contact op met je contactpersoon bij Enver, of via 085 486 70 70.

Print Meer nieuws