Meedenken over de kwaliteit van de hulp?

Bij Enver werken we graag samen met jongeren en ouders aan een goede kwaliteit van de hulpverlening. Voor de jongerenraden en de ouderraden in de regio’s Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid en de centrale cliëntenraad zoeken we nieuwe leden.

We zoeken jongeren en ouders die hulp krijgen van Enver en die gevraagd en ongevraagd advies willen geven aan het management en bestuur. Je mag kritisch zijn (graag zelfs!), maar je moet ook willen meedenken over “wat dan wel”. Onderwerpen kunnen zijn: huisregels, privacy, omgangsvormen, beleid, kwaliteit, belangrijke veranderingen binnen Enver.

Is je belangstelling gewekt? Bekijk dan voor meer informatie en contactgegevens de flyer voor jongeren of de flyer voor ouders/verzorgers.

Print Meer nieuws