Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) hebben onderzoek gedaan naar de redenen dat pleegouders stoppen met pleegouder zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. In dit project werken de NVP, Jeugdzorg Nederland en het NJi samen met tien pleegzorgorganisaties, waaronder Enver, aan het voorkomen van breakdowns (ongewenste en ongeplande beëindiging van een pleegzorgplaatsing) en het terugdringen van uitval van pleegouders.

Uit het onderzoek van Het NJi, de NVP en Jeugdzorg Nederland bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden is gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. We weten bij Enver dat dit speelt. Helaas zijn er ook bij ons pleegouders die stoppen uit onvrede. Enver heeft ruim 1100 pleeggezinnen. Jaarlijks stopt ongeveer 12% als pleegouder. Het grootste deel hiervan is netwerkpleeggezin (8%) en daarnaast stopt 4% van de bestandspleeggezinnen. Veel netwerkgezinnen zorgen met veel liefde voor een bekend kind, maar willen geen pleeggezin worden voor een ander kind op het moment dat die plaatsing eindigt. Dit is een begrijpelijke en natuurlijke manier van beëindiging van het pleegouderschap. Ook bij bestandspleegouders is er een groep die stopt ‘omdat het mooi is geweest’ en niet omdat men ontevreden is.

Onze pleegouders zijn voor ons onmisbaar om kinderen een veilig en warm thuis te bieden. Vanuit Enver vinden we het ontzettend belangrijk om onze pleeggezinnen zo goed mogelijk te begeleiden in de zorg voor hun pleegkind. Wij vinden dit dan ook een belangrijk onderzoek dat we zullen gebruiken in het steeds verder verbeteren van onze zorg. Zo willen we dat alle potentiële nieuwe pleegouders bij Enver in een ‘warm bad’ terechtkomen en willen we de nazorg aan pleegouders verbeteren op het moment dat een plaatsing eindigt. Er loopt op dit moment binnen Enver een project waarmee we dat willen realiseren. Ook maken we ons er hard voor dat er snel extra ondersteuning beschikbaar komt voor een pleeggezin als dit nodig is. Het huidige onderzoek helpt ons om in gesprekken met gemeenten en partners duidelijk te maken dat er meer geld nodig is om pleeggezinnen zo goed mogelijk te begeleiden en snel aanvullende hulp te kunnen bieden als het pleeggezin dit nodig heeft.

Vanuit Enver gaan wij goed in beeld brengen wat de redenen van onze pleegouders zijn om te stoppen, zodat we ook gericht verbeteringen kunnen doorvoeren. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek.

Print Meer nieuws