Onderzoek Garage2020 naar jeugdhulp tijdens corona: naast zorgen ook veel veerkracht

Garage2020 wilde weten hoe jongeren, ouders, hulpverleners, bestuurders en beleidsmakers de gevolgen van de coronamaatregelen ervaren en welke zorgen zij op langere termijn voorzien. Daarom verspreidde Garage2020 een enquête met voor iedere doelgroep specifieke vragen. Respondenten vulden de enquête in tussen 24 maart 2020 en 7 april 2020. Na de verzameling van de gegevens zijn deze samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geanalyseerd.

Uitkomsten
De resultaten van de enquête laten zien dat de coronatijd enkele positieve gevolgen heeft, zoals de opmerkelijke veerkracht van gezinnen, innovatie met ‘blended care’ en meer saamhorigheid. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen; er is bijvoorbeeld minder zicht op de problemen van gezinnen, kansenverschillen tussen kinderen en jongeren nemen toe, er zijn zorgen over de mentale en fysieke gezondheid van hulpverleners en de financiële positie van de organisaties kan onder druk staan.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees het rapport of bekijk de onepager.

Print Meer nieuws