Online magazine Actieonderzoek continuïteit pleegzorg is online

Sinds gisteren is het online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’ beschikbaar! Dit beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders, waaronder Enver, aan het verminderen van uitval van pleegouders. Ook wilden ze de ‘breakdown’ verminderen, de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland waren partners in het actieonderzoek.

De pleegzorgorganisatie gingen in 2018 elk aan de slag met hun eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerking en gebrek aan ondersteuning. Een pijnlijke uitkomst, maar wel een uitkomst die duidelijk maakt wat we kunnen doen om uitval te voorkomen.

In het online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat interviews, korte video’s, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten. Het is belangrijk om samen te blijven leren over hoe we de pleegzorg kunnen blijven verbeteren. In opvolging van dit actieonderzoek en magazine starten we daarom een leernetwerk voor pleegzorgprofessionals, waarvoor betrokkenen nadrukkelijk uitgenodigd worden.

Meer informatie
Online magazine

Onderzoeksrapport Waarom stoppen pleegouders?

Print Meer nieuws