Ontwikkelen, opgroeien en opvoeden in het Rijnmond van 2030

De wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien in de regio Rijnmond is sterk in beweging. Ze groeien op in een superdiverse samenleving waarin de mogelijkheden oneindig lijken. Tegelijkertijd hebben kinderen en jongeren te maken met toenemende prestatiedruk en groeiende ongelijkheid. Hoe kunnen professionals uit het jeugddomein inspelen op deze veranderingen? In de regio Rotterdam is al een aantal jaren een informeel overleg actief van bestuurders uit onderwijs, jeugdhulp, jeugdGGZ en gemeente Rotterdam.

De Bondgenoten
Dit overleg noemt zichzelf de Bondgenoten. Het doel is verbindingen leggen in het jeugddomein en goede ervaringen uitwisselen. De Bondgenoten willen gezamenlijk anticiperen op deze veranderende wereld en door ontwerpend onderzoek verkennen hoe zij kunnen inspelen op de veranderende belangen van kinderen, jongeren en opvoeders. Aan de hand van deze gedeelde visie willen ze bovendien hun onderlinge samenwerking verbeteren. Het project wordt begeleid door Reframing Studio. We houden je via onze website op de hoogte van de resultaten.

Aan het Bondgenoten Reframing proces participeren: #Albeda  #Boor #CJGRotterdamRijnmond  #Enver #Garage2020 #Gemeente Rotterdam #Hefgroep #KoersVO #Mee #PPORotterdam #Transformatiewerkgroep #Reframingstudio #SWVKindkracht #Yulius #Kinderdam 

Print Meer nieuws