Stop geweld tegen vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45%. Om hiervoor aandacht te vragen, wordt van 25 november tot 10 december actie gevoerd onder de naam Orange the World. Want, het geweld tegen vrouwen moet de wereld uit. Een goede stap in die richting is om het taboe te doorbreken en ervoor te zorgen dat vrouwen makkelijker hulp vinden. Om welke vorm van geweld het ook gaat.

Melden van geweld is moeilijk
Naar schatting melden slechts 40% van de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie. Maar 10% gaat naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Melden van geweld tegen vrouwen en meisjes is moeilijk voor slachtoffers. Het is een taboe, waardoor sommige vrouwen bang zijn gestigmatiseerd te worden en negatieve reacties van (schoon)familie en vrienden als zij melden. Ook is er onzekerheid over wat er met een melding gebeurt, en of melden helpt en niet resulteert in verergering van de situatie. In ernstige gevallen houden de daders hen onder controle, waardoor ze geen hulp kunnen zoeken. Een andere belangrijke reden is dat vrouwen en meisjes niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. De Orange the World campagne is het moment om daarin verandering te brengen; om meldmogelijkheden te verzamelen en te delen.

Hulp bij huiselijk geweld
Verschillende organisaties houden zich bezig met de bestrijding van geweld tegen vrouwen, maar deze zijn moeilijk te vinden voor slachtoffers. Voor geweld achter de voordeur is er in Nederland wel een nationaal meldpunt; Veilig Thuis. Minder bekend is dat vrouwen in de regio Zuid-Hollandse Eilanden voor advies, begeleiding (eventueel met woonruimte) en crisisopvang ook bij de Vrouwenopvang van Enver terecht kunnen.

Contactgegevens en meer informatie over wat de Vrouwenopvang te bieden heeft.
Bel bij nood altijd direct 112.

#orangetheworld
Orange the World is een initiatief van UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten. Maar, iedere vrouw, man, gemeente, bedrijf, winkel, wijkorganisatie of wat voor organisatie dan ook kan meedoen en het geweld tegen vrouwen helpen stoppen. Bijvoorbeeld door net zoals Enver de campagne te ondersteunen en informatie te verspreiden over de meldmogelijkheden, op alle plekken waar vrouwen komen. Kijk voor meer informatie over de campagne, meldmogelijkheden en materialen om te verspreiden op: geweldtegenvrouwenmelden.nl

Print Meer nieuws