Passend aanbod voor mensen met autisme

Enver vormt met 37 organisaties het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Het samenwerkingsverband is gericht op kennisdeling en samenwerking in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, zodat er een passend aanbod is voor mensen met autisme: goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol.

Een van de initiatieven van het Autismenetwerk is de uitgave van de Factsheet Autisme: Meisjes 0-6 jaar. Het doel van deze factsheet is om ouders/betrokkenen alert te maken op gedragskenmerken bij meisjes die kunnen wijzen op autisme. Daarmee kan de vroegsignalering van autisme bij meisjes bevorderd worden.

Meer informatie
Meer informatie over autisme en het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid vind je op: www.autismenetwerkzhz.nl

Heb je als ouder zorgen rond de ontwikkeling van je kind? Neem dan contact op met de huisarts, jeugdarts of het wijkteam. Zij kunnen zo nodig doorverwijzen naar specialistische hulp, bijvoorbeeld bij Enver.

Print Meer nieuws