Rijksbegroting biedt geen oplossing voor jeugdzorgtekorten

18-09-2019 | Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Helaas is daarin naast de eerdere toezeggingen uit de voorjaarsnota niets nieuws toegezegd. De Rijksbegroting bevat wel tijdelijk extra geld voor gemeenten, maar die bedragen (300 miljoen euro in 2020 en 2021) waren al bekend en zijn volgens de gemeenten niet genoeg om hun tekorten af te dekken.

Jeugdzorgmedewerkers, bestuurders en gemeenten hadden aangedrongen op extra middelen om werkdruk te verminderen en loonstijging mogelijk te maken. De jeugdzorgsector en de gemeenten zijn teleurgesteld. De komende tijd wordt in de tweede kamer nog gesproken over het beleid voor de komende jaren en een aantal partijen hebben toegezegd om te pleiten voor extra financiële ruimte in de jeugdzorg.

Naast meer jeugdigen in jeugdzorg en de gestegen loonkosten hangen de extra kosten in onze sector ook samen met de decentralisatie. De aanbestedingen, diversiteit in contracten en de verschillende werkwijzen rond verwijzen en afrekenen hebben het voor jeugdzorgprofessionals en organisaties complexer gemaakt.

Envermedewerkers hebben bijgedragen aan het in beeld brengen van die extra administratieve druk en daarbij ook aangegeven wat zij ervaren als overbodig. De gesprekken hierover met gemeenten en het ministerie zijn nog gaande. Gemeenten, Rijk en organisaties willen allemaal af van de zogenoemde “paarse krokodillen”, maar er is nog geen gedeeld beeld over wat redelijk is en wat niet.

Wij, als bestuur van Enver, zetten in op goede tarieven voor het werk, lange termijn contracten met onze opdrachtgevers en vragen gemeenten op landelijk niveau standaarden af te spreken en na te leven om de administratieve druk te beperken.

Bestuur Enver
Thea Roelofs en Arlette Sprokkereef

Print Meer nieuws