Samen. Sterker. Verder

Samen meer en beter kinderen, jongeren en gezinnen helpen

Iedereen wil graag een volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. We willen immers allemaal aan de samenleving meedoen. Of dat nu werk betreft, het hebben van sociale contacten of bijvoorbeeld het opdoen van vaardigheden. Maar het lukt niet iedereen om dat op eigen kracht te doen. Sommige mensen hebben daarbij hulp nodig. Enver helpt kinderen, jongeren en gezinnen die opvoedkundige ondersteuning kunnen gebruiken, in welke vorm dan ook. Alle kinderen en jongeren moeten immers kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig én volwaardig in de samenleving kunnen participeren.

Samen verder als Enver
FlexusJeugdplein, Stek Jeugdzorg en TriviumLindenhof fuseren en gaan samen verder als Enver! Met het bundelen van hun kennis, krachten, netwerken en middelen realiseren zij een vernieuwende en vooral oplossingsgerichte organisatie met veel mogelijkheden voor ondersteuning aan die kinderen, jongeren en gezinnen die baat hebben bij jeugd- en opvoedkundige hulp.

Waarom samen verder?
We willen ook in de toekomst onderscheidend zijn bij hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom moeten we onze opvoedkundige professionals verder versterken. Want als Enver willen we ook straks het vermogen hebben om flexibel, adequaat en tijdig die zorg te kunnen bieden die nodig is. Daarvoor is het ook belangrijk onze middelen – van budgetten tot gebouwen en moderne technieken – flexibel en optimaal in te zetten. Alleen op die manier kunnen wij professionele hulp dicht bij huis en op maat blijven aanbieden.

Wat bereiken we samen?
We willen het mogelijk maken dat alle kinderen en jongeren opgroeien tot volwassenen die meedoen en meetellen in de samenleving. Doen zich kwetsbaarheden of problemen voor, dan versterken we het kind, de jongere en zijn of haar gezin. We vergroten daarvoor het zelfvertrouwen, stimuleren de ontwikkeling en ontwikkelen talenten.

Vaak zijn we slechts kort bij het leven van kinderen en jongeren betrokken. Daarom maken wij ook verbindingen met de netwerken rond een kinder of een jongere. Denk onder meer aan welzijnsorganisaties, scholen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, LVB (licht verstandelijke beperking) en volwassenenzorg. Maar de ambitie van Enver gaat verder. We versterken ook onze relaties met organisaties op het gebied van werk en inkomen, wonen, recreatie, sport, levensbeschouwing en wetenschap, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Op die manier willen wij als Enver het verschil maken. Als nieuwe, gedreven organisatie volharden we bij het realiseren van de benodigde ondersteuning en doen we een stap opzij als dat nodig is. Samen zijn we sterker. Samen bieden we meer en betere hulp als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan. Hulp die werkt!

Dit doen we voor kinderen!

Dit doen we voor jongeren!

Dit doen we voor ouders!

Print Meer nieuws