Te weinig aandacht voor onze jeugd in miljoenennota

Afgelopen dinsdag overhandigde het kabinet de miljoenennota voor het komend jaar aan de Tweede Kamer. Net als Jeugdzorg Nederland zijn wij teleurgesteld in de plannen die hierin worden gepresenteerd. We zien in de plannen te weinig aandacht voor onze jeugd. Met deze begroting kunnen wij onze kinderen, jongeren en gezinnen niet de hulp bieden die zij zo hard nodig hebben.

Berekeningen
In de berekeningen van het nodige extra geld voor jeugdhulp is alleen gekeken naar de op dat moment geldende tekorten. De hoge werkdruk, caseload en al verlieslijdende jeugdhulporganisaties zijn in deze berekeningen niet meegenomen.

Onze jeugd verdient beter!
In de miljoenennota wordt slechts incidenteel budget voor jeugdzorg vrijgemaakt, niet structureel. Het bij voorbaat al korten van de bijdragen aan gemeenten in combinatie met de vertraging van de Hervormingsagenda Jeugd vinden wij zorgwekkend. Er wordt nu eerst gekort op budget en pas later gekeken of de nog uit te werken maatregelen wel kostenbesparend zijn. Waar wij ons eerder dit jaar optimistisch toonden over de gepresenteerde hervormingsplannen, uiten wij ons nu bezorgd over de uitwerking hiervan en de effecten die dit zal hebben op onze kinderen, jongeren en gezinnen. Om hun de hulp te kunnen bieden die zij zo hard nodig hebben, willen wij investeren in vernieuwing en versterking van ons hulpaanbod. Dit kunnen we alleen als we hiervoor voldoende middelen tot onze beschikking hebben.

Print Meer nieuws