Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdhulp

Op 1 januari 2021 is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg van start gegaan. Deze regeling is bedoeld voor (destijds) minderjarigen die in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en hier tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 slachtoffer werden van ernstig geweld of dwangarbeid.

Het gaat om minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst. Slachtoffers kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. De tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. De regeling loopt nog tot en met 31 december 2022.

Ben je of ken je iemand die (mogelijk) slachtoffer is geweest? Het aanvragen van de tegemoetkoming kan via de website van het Schadefonds geweldsmisdrijven. Hier vind je ook meer informatie te vinden over de regeling en voorwaarden.

Print Meer nieuws