Twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht

Enver verwelkomt twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht: Caroline Witsenburg en Cor van der Wel. Zij vervangen Ernst van Win en Dick Zwaveling die hun maximale termijn hebben volbracht.

Caroline Witsenburg is GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog en heeft ruim 25 jaar ervaring in de (jeugd) zorg als professional en interim manager en –directeur.
Cor van der Wel is ondernemer en algemeen directeur van Werkse!. Werkse! is het re-integratie, sociale werkbedrijf en werkgeversservicepunt van de gemeente Delft. Hij heeft een achtergrond in technische computerkunde en bestuurskunde.

Naast hun rol in de raad, hebben ze ook beide een specifiek aandachtsgebied. Caroline is lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. Cor van der Wel is lid van de auditcommissie en kijkt vanuit die rol met extra aandacht naar de bedrijfsvoering, ICT, financiële ontwikkelingen en de aanwezige risico’s.

Lees meer over Enver en het Bestuur en Toezicht

Print Meer nieuws