Verlenging subsidie Jeugdhulp op School Midden-Holland

De afgelopen maanden was het spannend voor JOS (Jeugdhulp op School) of de subsidie door de gemeenten in Midden-Holland verlengd zou worden. Om daarover een goed besluit te kunnen nemen, is met de gemeenten en Vital Innovators een rendement onderzoek gedaan (SROI). Hieruit kwam vooral naar voren dat JOS rendabel is. Mede op basis van deze uitkomst, is op 20 mei jl. besloten dat JOS de komende 5 jaar subsidie krijgt.

De kracht van JOS zit hem in de laagdrempeligheid en in de bundeling van expertise. JOS is een integraal team met GGZ-, LVB en Jeugdhulp expertise. Daarnaast zijn ook zijn maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg onderdeel van dit integrale team.

Voor de komende periode gaan we een doorontwikkelplan opstellen met name gericht  op meer specialistische (GGZ) jeugdhulp in het team en een efficiëntere aansluiting op de toegang naar specialistische jeugdhulp.

De voortgang van JOS is gevierd in een feestelijke (digitale) bijeenkomst waar wethouders, schooldirecteuren, beleidsmedewerkers en natuurlijk de JOSsers zelf nogmaals het belang uitspraken van een goede verbinding tussen Onderwijs en Jeugdhulp.

Print Meer nieuws