Nieuwsbrief Enver Midden-Holland januari 2023: PAST

Het integrale team PAST gaat zijn derde jaar in

PAST kan een gezin ondersteunen om de basis mede op orde te houden en vanuit de rust die dat geeft werken aan doelen en intergenerationele problematiek.

Je kunt PAST zien als een soort integrale levensloopjeugdzorg (zowel het huishouden, het verzorgen als de maatschappelijke taken), waardoor (verder) afglijden kan worden voorkomen.

Maar PAST is meer. Het is ook de plek waar naast de basiszorg vanuit hetzelfde team specialistische jeugdhulp of GGZ-hulpverlening kan worden geboden.

Hierdoor krijg je als gezin niet steeds met verschillende instanties te maken. Het is de plek waar, indien nodig, zorg naar het gezin toe wordt gebracht, die specifiek voor dit gezin nodig is.

Werkwijze
De aanpak van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen, zoals PAST-gezinnen, kan vanuit meerdere strategieën worden opgezet. Zo kan de rol van PAST zijn om de orde op zaken te stellen in een gezin, waarbij de coördinatie van en communicatie en afstemming met de nodige hulpverlening bij de gezinscoach van PAST ligt.

Daarnaast is er bij een aantal gezinnen sprake van stut en steun, omdat het organiseren van het dagelijkse leven wordt belemmerd door de chronische en hardnekkige problemen in het gezin. In de perioden waarin een gezin een (tijdelijke) balans heeft gevonden, kan de PAST-hulpverlening hierop inspelen door in intensiteit te minderen. Wanneer een ‘latent’ probleem zich opnieuw ontwikkelt tot een reëel probleem, wordt de intensiteit van PAST direct verhoogd. Deze flexibiliteit in de hulpverlening die PAST aan een gezin biedt, is een van de werkzame factoren van de PAST-hulpverlening.

Doorontwikkeling PAST
Naar aanleiding van feedback bij onze verwijzers gaat PAST op een aantal vlakken doorontwikkelen:

  • Scholing en kwaliteit: afgelopen jaar heeft het PAST-team met elkaar de training verbindend gezag gevolgd zodat we met elkaar hetzelfde doen én dezelfde taal spreken. Aankomend jaar zal de aandacht liggen bij traumasensitief opvoeden en een passende maatwerk inzet van een systeemtherapeut.
  • Teamontwikkeling: het formeren van een vast team medewerkers waarin ruimte is voor een flexibele schil vanuit alle organisaties die inspringen wanneer nodig.
  • Inzichtelijk maken van de kracht van PAST en de kosten en baten voor de gemeente.