Omgangsbegeleiding Rotterdam

'Mijn ouders zijn uit elkaar, en ik zie ze allebei.'

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders, ook als hun ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Wanneer u als ouders moeite heeft om hieraan samen vorm te geven, kan Omgangsbegeleiding helpen. In de Omgangsbegeleiding werken we stapsgewijs aan de opbouw van het contact, op een veilige en ontspannen manier.

Omgangsbegeleiding Rotterdam is gratis voor Rotterdamse ouders met kinderen tot 18 jaar. De ondersteuning van Omgangsbegeleiding is vrijwillig. Daarom is het belangrijk dat u beiden gemotiveerd bent en wilt samenwerken aan een goede oplossing voor uw kind(eren).

 

De begeleiding

Samen met de omgangsbegeleider gaat u de omgangsregeling (weer) met elkaar vormgeven. De geldende afspraken over omgang, al dan niet vastgelegd in een ouderschapsplan, vormen hiervoor de basis.

De omgangsbegeleider:

  • begeleidt het proces en bemiddelt indien nodig tussen de ouders;
  • is indien nodig aanwezig bij (tussen) gesprekken met ouders/kind(eren);
  • regelt in overleg met u de plaats of ruimte voor de omgang ( wij maken zoveel mogelijk gebruik van Enver locaties in Rotterdam)
  • helpt uw kind in de overgang van de ene ouder naar de andere;
  • begeleidt de daadwerkelijke omgang tussen ouder en kind.

De duur van de ondersteuning is drie tot zes maanden.

 

Meer informatie of aanmelden

Wilt u meer weten over Omgangsbegeleiding of uw gezin aanmelden? Neem dan contact op met:

Coördinator Omgangsbegeleiding
Petra van Gulik
T 06 149 78 240
E omgangsbegeleidingrotterdam@enver.nl

In overleg met u wordt bekeken of ons programma een passende oplossing is voor uw gezin.

 

Informatie over Omgangsbegeleiding Rotterdam is ook beschikbaar als  flyer voor ouders en als flyer voor verwijzers.