PAST: nóg meer integraal samenwerken voor maatwerk in gezinnen!

Interne nieuwsbrief Enver Midden Holland, december 2020

Per 1 januari 2021 start nieuw zorgaanbod PAST: voor als wat er is niet passend is.

Regio-ambitie: veilig thuis opgroeien en ontwikkelen
Het programma Gewoon Thuis Jeugd in Midden Holland heeft de ambitie om meer kinderen veilig thuis op te laten groeien door jeugdhulp die naar het kind toe beweegt en het gezin centraal met haar zorgbehoefte stelt.

Hulp bij veilig thuis opgroeien bied je samen
Ons team InVerbinding met de JIM aanpak, Enver samen met Kwintes, Youz en Brijder is een belangrijk initiatief in onze regio als integraal aanbod voor het realiseren van de ambitie om meer kinderen veilig thuis op te laten groeien.

Om deze ambitite waar te maken, komt er in januari 2021 een tweede integraal zorgaanbod: PAST. Enver is trots dat ze zowel bij InVerbinding als bij PAST een actieve rol heeft en belangrijke partij is om gezinnen te helpen om veilig thuis opgroeien mogelijk te maken.

Wat is PAST?
PAST onderscheidt zich van andere zorgvormen door de exclusieve combinatie van intensieve behandeling met ook begeleiding en hulp om de basis op orde te maken. PAST is aanpakgericht, flexibel in intensiteit van de hulp en gaat samen met verwijzers vormgeven aan ‘goed genoeg opvoedersschap’ uit de richtlijn van NJI.

PAST is als een soort integrale levensloopjeugdzorg (zowel huishouden, verzorgen als maatschappelijke taken), waardoor afglijden kan worden voorkomen. En méér! PAST is ook de plek waar naast de basiszorg vanuit hetzelfde team specialistische jeugdhulp of GGZ-hulpverlening geboden kan worden. Hierdoor krijgt het gezin hulp vanuit één team.

Vanuit deze plek krijgt het gezin de zorg die specifiek voor dit gezin nodig is. PAST zet naast het eigen team andere partijen uit de regio in wanneer de situatie daarom vraagt. Dit doen ze altijd vanuit de zorgbehoefte van het gezin, altijd zoveel mogelijk samen met het eigen netwerk en altijd zo PASsend mogelijk.

PAST is er ook om uithuisplaatsingen te voorkomen én terugplaatsingen binnen het gezin mogelijk te maken. Hoop, perspectief en kansen, ook voor gezinnen waar langdurige stress en problemen zijn. Dat is PAST.

Pilot
PAST start als pilot voor een jaar waarin 15 gezinnen hulp ontvangen vanuit deze nieuwe vorm van zorg aanbieden. De pilot is geslaagd als er een team staat dat goed samenwerkt om problematiek in gezinnen werkelijk te verkleinen of beter te dragen en als de nieuwe zorgvorm in het reguliere aanbod kan worden opgenomen.

Planning 
In oktober is intern gestart met de werving van voor professionals in PAST. Wil je graag samenwerken in een exclusief zorgaanbod en houd je van pionieren, bouwen en werken in gezinnen tegelijk? Houd dan de interne vacatures in de gaten.

Vanaf januari 2021 de start van PAST met een klein kernteam voor vijf gezinnen. In de doorontwikkeling 2022 gaan zorgaanbieders onderzoeken op welke wijze InVerbinding en PAST als integraal zorgaanbod samen kunnen gaan om gezinnen nog beter maatwerk te bieden, met informele hulp als onderdeel van de behandeling.

Meer weten en/of bijdragen?
In de Nieuwsflitsen kun je ontwikkelingen rond PAST volgen. Hoe meld je je hiervoor aan? 

Op de Enver website staat het aanbod van PAST en de wijze van aanmelden beschreven. Hier vind je binnenkort ook een link naar de flyer en de FAQ’s.

Wil je bijdragen aan de inrichting of vormgeving van de samenwerking, neem dan contact op met de projectleider. Wie is de projectleider?