Samenwerkend ouderschap

Verloopt de communicatie tussen ouders of tussen ouder en kind na een scheiding moeizaam? Ouderschap Blijft kan hierbij helpen. Het doel van het traject is om als ouders te komen tot een samenwerking, waarbij het kind op een zo goed mogelijke manier contact kan hebben met beide ouders. Binnen dit traject is er de mogelijkheid om de omgang tussen ouder en kind te begeleiden (dit kan in een situatie waarbij er sprake is van contactherstel of bij een reeds lopende omgangsregeling). Bovendien kunnen ouders tijdens het traject met elkaar afspraken maken over de zorg- en omgangsregeling. Bekijk de flyer Ouderschap Blijft.

 

 

Ouderschap individueel gericht invullen

Het komt voor dat, na beƫindiging van de partnerrelatie, de emoties heftig zijn en lange tijd blijven. Soms verdwijnen kinderen hierdoor uit beeld. In dit type conflictscheiding kan parallel solo ouderschap het antwoord zijn op situaties die niet of moeilijk bemiddelbaar zijn. We leren ouders het ouderschap helemaal los van elkaar in te vullen, ieder op zijn eigen manier. Hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op hun verbinding met zichzelf en met hun kind(eren). Bekijk de flyer Parallel Solo Ouderschap.

 

Samenwerking tussen ouders verbeteren

Is er sprake van een conflictscheiding, waardoor de samenwerking tussen ouders vastloopt? Kinderen uit de Knel kan worden ingezet om tot een betere samenwerking te komen tussen ouders. Hierdoor verbetert het welzijn van de kinderen. Bekijk de flyer Kinderen uit de Knel in Midden-Holland.

We werken aan een compleet overzicht van ons aanbod rond scheiding. Ontbrekende informatie voegen we zo spoedig mogelijk toe. Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met het aanmeldpunt.

Aanmeldpunt Midden-Holland
0182 52 28 55
aanmeldenMH@enver.nl

Benieuwd naar ons hulpaanbod in de andere regio’s? Bekijk het hulpaanbod scheiding in de regio Rotterdam Rijnmond en het hulpaanbod scheiding in de regio Zuid-Holland Zuid.