Je kunt meer dan je denkt! – Faalangstreductietraining

Je kunt meer dan je denkt!
Faalangstreductietraining voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Op de basisschool moeten kinderen vaak ‘presteren’ door toetsen te maken en spreekbeurten te houden. En dan moeten ze ook nog met andere kinderen leren omgaan! Soms voelen ze dan heel veel spanning en niet alle kinderen kunnen daarmee goed omgaan. In de training leren kinderen anders om te gaan met faalangst. Ze leren dat ze best fouten mogen maken en hoe ze daarvan juist iets kunnen opsteken. Ook leren ze hoe ze hun eigen gedachten, gevoelens en handelen kunnen beïnvloeden en hoe ze storende gedachten kunnen omzetten in helpende gedachten. De training is opgebouwd uit vijf vaste onderdelen: groepsgesprekken, ontspannings- en expressie oefeningen, presentatie-oefeningen en oefeningen in het opbouwen van een positief zelfbeeld. In totaal zijn er acht kinderbijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten.

Print