Jij en Scheiding (!JES)

Jij en Scheiding (!JES)
Cursus voor kinderen van 8 tot 13 jaar die met de scheiding van hun ouders te maken hebben

De cursus !JES is bestemd voor jongeren en hun ouders. In de cursus spreken ze (soms voor het eerst) met anderen over hun ervaringen met de scheiding. Vooral welke gevoelens daarbij een rol spelen, maar ook de onmacht, de pijn, het verdriet en de eventuele winst die dit alles oplevert. Kinderen krijgen informatie en tips (ook van de groep) hoe beide ouders even belangrijk voor hen kunnen blijven. Dat ze iets mogen vinden van de scheiding. Ze leren omgaan met verdriet (rouwverwerking) en wat er voor hen verandert nu hun ouders niet meer bij elkaar zijn. Ook leren ze op te komen voor de eigen verlangens en behoeften. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 1,5 uur. Ouders doen mee in drie aparte bijeenkomsten. De training is opgenomen in de databank voor effectieve interventies.

Print