Stoere Schildpadden – Cursus voor kinderen (4 tot 6 jaar) met gescheiden ouders

Stoere Schildpadden
Cursus voor kinderen tussen 4 en 6 jaar die met de scheiding van hun ouders te maken hebben

Stoere Schildpadden is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor kleuters (kinderen van 4-6 jaar) van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding, en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij individuele begeleiding.

Stoere Schildpadden bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. In een Stoere Schildpadden groep zitten maximaal 6 kinderen en de groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake; op een facultatieve groepsbijeenkomst; middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie.

Print

Stoere Schildpadden

 • Training

 • Persoongegevens kind

 • Contactgegevens kind

 • Onderwijsgegevens kind

 • In te vullen door kind

 • In te vullen door ouders/verzorgers kind

 • Achtergrondinformatie

 • In te vullen door verwijzer (Indien van toepassing)

 • Voorkeuren

  (meerdere antwoorden mogelijk)