Welkom bij Enver

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp aan kinderen en gezinnen. Dat doen we in de regio’s Rotterdam Rijnmond (van Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en Gorinchem en omgeving).

Over Enver
Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig opgroeit en trots is op zichzelf, trots op wat hij of zij kan. Dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan. Opgroeien en opvoeden is lang niet altijd gemakkelijk. Soms kun je best wat ondersteuning gebruiken. Enver is er voor kinderen, jongeren en ouders of opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Enver is per 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof.

Wat kun je van ons verwachten?
Je kunt bij ons aankloppen voor:
Hulp als je/ je kind thuis blijft wonen:
• Dagbehandeling
• Hulp aan huis bij jeugd- en opvoedingsvragen

Hulp als het niet mogelijk is dat je/ je kind thuis blijft wonen:
• Pleegzorg, wonen bij een pleeggezin
• Wonen op een leefgroep met begeleiding van pedagogisch medewerkers
• Wonen in een gezinshuis
• Wonen in een woongroep ter voorbereiding op zelfstandig wonen
• Zelfstandig wonen met begeleiding
• Acute hulp (crisishulp) als het thuis niet meer veilig is

Met wie werken we samen?
Enver werkt samen met veel partners, zodat we samen de  beste ondersteuning kunnen bieden. Hieronder noemen we enkele belangrijke partners:

Voor ondersteuning bij je thuis (ambulante hulp), hulp op een dagbehandeling en als je tijdelijk bij ons komt wonen, werken we samen met Pameijer en Parnassia.
Voor de acute hulp (crisishulp) werken we samen met Horizon, Pameijer, Parnassia en Yulius.  

Actuele wachttijden
Momenteel werken wij aan een koppeling met ons systeem om hier een indruk te geven van onze wachttijden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over ons aanbod en onze werkwijze verwijzen we je nog even naar de websites van de drie organisaties waar Enver uit voorkomt. De Enver-website is nog in ontwikkeling. De komende tijd voegen we hierop informatie toe over onze samenwerkpartners, de actuele wachttijden en de specifieke contactgegevens per hulpsoort.
www.flexusjeugdplein.nl
www.stekjeugdhulp.nl
www.triviumlindenhof.nl

Contactgegevens
Bezoekadres: Lichtenauerlaan 222-228 | 3060 ME Rotterdam
Postadres: Postbus 258 | 3000 AG Rotterdam
085 486 70 70 | info@enver.nl

Website
Meer weten over Enver? Bezoek dan de rest van onze website op www.enver.nl.