Als het niet goed gaat op school

Wanneer je als kind of jongere niet lekker in je vel zit, heb je daar vaak (ook) op school last van. Het kan dan bijvoorbeeld lastig zijn om je aandacht bij de les te houden. Of het maakt de omgang met andere leerlingen moeilijk. Gelukkig gaat het meestal snel en vanzelf weer beter. Wanneer dat niet zo is, kunnen kinderen, jongeren, ouders en onderwijsprofessionals bij ons terecht. Voor een luisterend oor en een helpende hand.

 

Wat we doen
Enver heeft medewerkers in en rond de kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo’s. Onze inzet is dat leerlingen hun schooltijd positief doorlopen en afronden, zodat ze daarna zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Op basis van de afspraken met de school (of gemeente) kunnen onze medewerkers diverse vormen van ondersteuning bieden, zoals:

  • Gesprekken met leerlingen
  • Gesprekken met ouders/verzorgers
  • Observatie in de klas
  • Verzorgen van trainingen en informatie-/themabijeenkomsten
  • Leerlingen doorgeleiden naar (specialistische) hulp
  • Begeleiden van jongeren bij terugkeer naar onderwijs,
    het vinden van een passende leer-/werkplek
  • Consultatie en advies voor onderwijsprofessionals

Onze ondersteuning op school is snel inzetbaar, toegankelijk en kortdurend. Samen zoeken we naar oplossingen. En, als blijkt dat er meer of specialistische hulp nodig is, dan kunnen onze medewerkers dat bieden/organiseren.

 

Meer informatie
Enver is op meer dan 200 scholen actief; in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Hoe de ondersteuning op je school is vormgegeven, is afhankelijk van de school. Je school biedt hierover meer informatie.

Print