Over Enver

Enver helpt als er kwetsbaarheden of problemen zijn die de ontwikkeling van een kind of jongere belemmeren. Vanuit de pedagogische discipline bieden onze hulpverleners die ondersteuning, die precies past bij de vragen en behoeften. Hulp die werkt; om zo ruimte te geven aan groei en ontwikkeling.

We bieden preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp en zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen we ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien. Ieder kind telt mee en doet ertoe!

Waar we voor staan

Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf, trots op wat hij of zij kan. Dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan.

Opgroeien en opvoeden is lang niet altijd gemakkelijk en soms kun je best wat ondersteuning gebruiken. Enver is er voor kinderen, jongeren en ouders of opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Waar je ons kunt vinden

Enver werkt in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Bekijk in welke gemeenten wij actief zijn of bekijk onze locaties.

Het bestuur van Enver

De raad van bestuur bestaat uit Thea Roelofs en Arlette Sprokkereef. Zij vormen een collegiaal bestuur waarbij ze onderling afspraken maken over de verdeling van aandachtsgebieden. Het voorzitterschap rouleert.

Als leidraad hanteert de raad van bestuur de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode. De bestuurders ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting Enver conform de Wet normering topinkomens.

De raad van bestuur van Enver legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Enver. De raad van toezicht bestaat uit:

De heer mr. A. Rouvoet (André), voorzitter raad van toezicht
De heer drs. J.G. Bod RA (Hans), lid raad van toezicht
De heer mr. C. Çörüz (Coşkun), lid raad van toezicht
Mevrouw mr. I.M.H. de Groen (Ingrid), lid raad van toezicht
De heer dr. J.T.W. Krapels (Jan), lid raad van toezicht
Mevrouw mr. E.L Kuijper (Els), lid raad van toezicht
De heer drs. M. Muller RE RA (Mike), lid raad van toezicht
De heer mr. E.A. van Win (Ernst), lid raad van toezicht
De heer ir. D. Zwaveling (Dick), lid raad van toezicht

Zakelijke gegevens

Stichting Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

Stichting Enver staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68437056 en heeft RSIN/fiscaalnummer 857441942.
Ons rekeningnummer is NL05INGB0662315154.

Stichting Enver heeft een ANBI status.

Enver heeft geen winstoogmerk. De beloning van het personeel is conform de cao-jeugdzorg.