Over Enver

Enver helpt als er kwetsbaarheden of problemen zijn die de ontwikkeling van een kind of jongere belemmeren. Vanuit de pedagogische discipline bieden onze hulpverleners die ondersteuning, die precies past bij de vragen en behoeften. Hulp die werkt; om zo ruimte te geven aan groei en ontwikkeling.

We bieden preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen we ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien. Ieder kind telt mee en doet ertoe!

Waar we voor staan

Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan. Soms is daarbij wat hulp nodig. Want, opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Ons werkgebied

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Onze hulpverleners zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk.

Onderstaande kaart geeft ons werkgebied weer. Wanneer je op een gemeente klikt, zie je hoeveel cliënten we er in 2019 hebben geholpen. Een toelichting op de aantallen vind je onder het kopje Verantwoording.

Enver

Ambulante hulp 8984
Dagbehandeling 576
Residentiële hulp 666
Pleegzorg 2475
Crisishulp thuis 798
Crisisopvang 361

In iedere regio hebben we een centraal kantoor. Bekijk onze contactgegevens of een overzicht van de gemeenten waarin we actief zijn.

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur bestaat uit Esther Reinhard en Arlette Sprokkereef. Samen vormen zij een collegiaal bestuur waarbij ze onderling afspraken hebben over de verdeling van aandachtsgebieden.

De raad van bestuur hanteert als leidraad de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode en legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Enver.

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer mr. A. Rouvoet (André), voorzitter raad van toezicht
De heer drs. J.G. Bod RA (Hans), lid raad van toezicht
Mevrouw mr. I.M.H. de Groen (Ingrid), lid raad van toezicht
De heer dr. J.T.W. Krapels (Jan), lid raad van toezicht
Mevrouw Drs. C.D. Witsenburg (Caroline), lid raad van toezicht
De heer Drs. Ing. C.J. van der Wel (Cor), lid raad van toezicht

Zakelijke gegevens

Stichting Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

Stichting Enver staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68437056 en heeft RSIN/fiscaalnummer 857441942.
Ons rekeningnummer is NL05INGB0662315154.

Stichting Enver heeft een ANBI status.

Enver heeft geen winstoogmerk. De beloning van het personeel is conform de cao-jeugdzorg.