Over Enver

Enver helpt als er kwetsbaarheden of problemen zijn die de ontwikkeling van een kind of jongere belemmeren. Vanuit de pedagogische discipline bieden onze hulpverleners die ondersteuning, die precies past bij de vragen en behoeften. Hulp die werkt; om zo ruimte te geven aan groei en ontwikkeling.

We bieden preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen we ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien. Ieder kind telt mee en doet ertoe!

Waar we voor staan

Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf, trots op wat hij of zij kan. Dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan.

Opgroeien en opvoeden is lang niet altijd gemakkelijk en soms kun je best wat ondersteuning gebruiken. Enver is er voor kinderen, jongeren en ouders of opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Waar je ons kunt vinden

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. De hulpverleners zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk. Bekijk in welke gemeenten wij actief zijn of bekijk onze locaties.

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur bestaat uit Thea Roelofs en Arlette Sprokkereef. Samen vormen zij een collegiaal bestuur waarbij ze onderling afspraken hebben over de verdeling van aandachtsgebieden.

De raad van bestuur hanteert als leidraad de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode en legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Enver.

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer mr. A. Rouvoet (André), voorzitter raad van toezicht
De heer drs. J.G. Bod RA (Hans), lid raad van toezicht
De heer mr. C. Çörüz (Coşkun), lid raad van toezicht
Mevrouw mr. I.M.H. de Groen (Ingrid), lid raad van toezicht
De heer dr. J.T.W. Krapels (Jan), lid raad van toezicht
Mevrouw mr. E.L Kuijper (Els), lid raad van toezicht
De heer drs. M. Muller RE RA (Mike), lid raad van toezicht
De heer mr. E.A. van Win (Ernst), lid raad van toezicht
De heer ir. D. Zwaveling (Dick), lid raad van toezicht

Jaarverantwoording

In het jaarverslag blikken we terug op 2018, het eerste jaar na de fusie van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Het was een intensief en mooi jaar waarin we met ruim 1800 medewerkers meer dan 11.500 kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunden. Daarnaast waren we met meer dan 405 fte. actief in de wijkteams. Van zowel jongeren, ouders als opdrachtgevers ontvingen we goede waarderingen.

Klik voor een snel overzicht van onze hulpverlening in 2018 op de button hieronder. Bekijk voor meer informatie het jaardocument 2018.

Zakelijke gegevens

Stichting Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

Stichting Enver staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68437056 en heeft RSIN/fiscaalnummer 857441942.
Ons rekeningnummer is NL05INGB0662315154.

Stichting Enver heeft een ANBI status.

Enver heeft geen winstoogmerk. De beloning van het personeel is conform de cao-jeugdzorg.