Privacy

Bij Enver gaan we zorgvuldig om met je privacy en je gegevens.

Privacy van cliënten
We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent hoe we omgaan met de informatie die over jou of je kind bij ons bekend is. Het spreekt voor zich dat we deze goed beveiligen en niet zomaar delen met anderen. Je leest er meer over op de pagina: Over je privacy.

SISA of Verwijsindex
Om jou optimaal te kunnen helpen en goed te kunnen samenwerken met andere instanties (en niet langs elkaar te werken) signaleert Enver in SISA of de Verwijsindex. Dat betekent dat in een van deze twee systemen staat dat Enver jou ondersteuning biedt. Als een andere instantie ook aangeeft dat zij betrokken is bij hulpverlening aan jou, kunnen de twee instanties contact met elkaar opnemen om in de hulp rond jou of jouw gezin goed samen te werken. In deze systemen staat overigens niet waarom je hulp krijgt. Alleen je naam, geboortedatum en het feit dat je hulp krijgt staat vermeld.

Cameratoezicht en (geluids)opnamen
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal van onze locaties cameratoezicht. We houden ons daarbij aan het wettelijk kader van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent o.a. dat het cameratoezicht altijd duidelijk is aangegeven, en dat wij niet filmen in privévertrekken of spreekkamers. Gemaakte beeldopnamen worden alleen als er een directe aanleiding voor is aan derden, bijvoorbeeld de politie, gegeven.

Opnemen van gesprekken
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen geluids- en/of beeldopnamen van gesprekken te maken. Dit is bij wet verboden en geldt voor zowel medewerkers als cliënten.