Waarom pleegzorg

Pleegzorg is er voor kinderen van 0 tot 21 jaar die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd, voltijd of deeltijd, in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie of vrienden, bekenden van school, de sportclub of de geloofsgemeenschap. Als dat niet kan, zoeken we naar een plekje in een ‘onbekend’ pleeggezin. Het streven van pleegzorg is dat de ouders uiteindelijk de opvoeding weer op zich nemen, daarom kan de duur van pleegzorg variëren.

Pleegouders gezocht

Omdat de vraag naar pleegzorg nog steeds stijgt, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. We zoeken pleegouders die kinderen willen opvoeden, of een jongere willen begeleiden naar zelfstandigheid. Om pleegouder te worden hoef je geen ‘superheld’ te zijn. Juist door heel gewoon te doen betekenen pleegouders iets voor pleegkinderen, zoals een veilig thuis bieden, waar ze de aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben.

Krijg een indruk van de kinderen voor wie we een pleeggezin zoeken.

Pleegouder worden

Woon je in een groot of klein huis, ben je samenwonend of alleen, hetero of homo? Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het belangrijkste is dat een pleeggezin warmte, structuur en veiligheid kan bieden. Kijk voor meer informatie onder voorwaarden en criteria.

 • Voorwaarden en criteria

  Je hoeft echt geen perfect gezin te zijn om pleeggezin te zijn. Het is wel belangrijk dat je aan de onderstaande voorwaarden en criteria kunt voldoen.

  Voorwaarden

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je kunt een stabiele thuissituatie bieden.
  • Je hebt een verklaring van geen bezwaar: deze vragen wij met jouw toestemming aan bij de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Je kunt een gezondheidsverklaring afgeven.
  • Je neemt deel aan het voorbereidingsprogramma voor aspirant pleegouders.

  Criteria

  • Je kunt inschatten welk effect een plaatsing op jouw gezin kan hebben.
  • Je bent open en duidelijk in je contacten.
  • Je bent bereid samen te werken en het ouderschap te delen.
  • Je kunt een pleegkind helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
  • Je kunt een pleegkind op een positieve manier helpen bij gedragsverandering.
  • Je kunt een pleegkind een veilige en stabiele leefomgeving bieden, waarin het pleegkind zich beschermd en veilig voelt.

  In de voorbereiding van aspirant pleegouders en de begeleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij (het verbeteren van) de genoemde vaardigheden.

 • Professionele begeleiding

  Jaarlijks worden via Enver bijna 1700 kinderen opgevangen door meer dan 1100 pleeggezinnen. Enver verzorgt o.a. de werving, voorbereiding, screening en bemiddeling van pleegouders. Alle pleeggezinnen met een plaatsing hebben recht op een pleegvergoeding en worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Hij/zij komt regelmatig bij het pleeggezin thuis om met de pleegouders de ontwikkeling van het pleegkind te bespreken.

  Als de pleegouders of het pleegkind aanvullende hulp nodig hebben, kan de begeleider dat regelen. Hij/zij heeft nauw contact met de gecertificeerde instelling en het wijkteam, de begeleider kent de instanties en mogelijkheden in het woongebied van het pleegkind goed.

  Als pleegouder sta je er dus niet alleen voor!

 • Zorgen voor een kind dat je kent?

  Een pleegzorgplaatsing is voor kinderen, en hun ouders, erg ingrijpend. We proberen de overgang daarom voor iedereen zo klein mogelijk te houden en een kind als het kan te plaatsen bij familie, vrienden of een gezin in de eigen omgeving. In een dergelijke situatie zal een medewerker van Enver samen met de ouders en het kind op zoek gaan naar een geschikt gezin. Het potentiële pleeggezin zal gescreend worden door een medewerker van Enver. De medewerker bespreekt dan met hen of en hoe ze pleegouder(s) kunnen worden voor het kind.

  Als je al een kind in je gezin opvangt maar nog geen pleegouder bent, kijk dan op de website van Pleegzorg Nederland voor meer informatie.

 • Hoe kan ik pleegouder worden?

  Wanneer je in de regio Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland of Zuid-Holland zuid woont en overweegt pleegouder te worden, kun je contact met ons opnemen. We hebben een uitgebreid informatiepakket beschikbaar en we organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten waarin we uitleggen hoe je pleegouder kunt worden en wat het betekent om pleegouder te zijn.

  Als je naar een voorlichtingsbijeenkomst bent geweest en de volgende stap wilt zetten, kun je jezelf aanmelden via een aanmeldingsformulier. Dit formulier ontvang je tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, nemen we contact met je op om de procedure te starten.

  Om je voor te bereiden op het pleegouderschap, neem je deel aan een voorbereidingsprogramma. Dit programma bestaat uit een aantal avonden, één of meer huisbezoeken en een afrondend gesprek op kantoor. Het voorbereidingsprogramma heeft twee doelen: enerzijds om te bepalen of pleegzorg bij jouw situatie past en anderzijds om jou, als aspirant pleegouders, voor te bereiden op je taak.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Enver organiseert regelmatig bijeenkomsten voor mensen die overwegen pleegouder te worden. In de bijeenkomsten wordt uitgelegd wat pleegzorg is en wat het betekent om pleegouder te zijn. Het bijwonen van een bijeenkomst verplicht je tot niets.

In verband met het coronavirus richten we onze voorlichtingsbijeenkomsten momenteel anders in (op een aangepaste manier op een kantoorlocatie of via een webinar). Wil je je aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst? Dat kan door een mail met uw gegevens te sturen naar pleegzorg@enver.nl.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

 • VOL – dinsdag 13 oktober 2020, Lichtenauerlaan 222-228, 3062 ME Rotterdam
 • dinsdag 10 november 2020, Lichtenauerlaan 222 – 228, 3062 ME Rotterdam
 • maandag 14 december 2020, Heindijk 16, 3079 PM Rotterdam

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur, tenzij anders staat aangegeven. Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het Servicecentrum Pleegzorg. De gegevens vind je hieronder.

Contact pleegzorg

Heb je interesse pleegouder te worden? Vraag dan een informatiepakket over pleegzorg aan bij het Servicecentrum pleegzorg. Bij het Servicecentrum kun je je ook aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het Servicecentrum is op maandag bereikbaar van 08:00-14:30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 08:00-16:00 uur.

 

 

Contact bureaudienst Enver

Heb je als verwijzer of samenwerkingspartner een vraag over pleegzorg? Neem dan contact op met onze bureaudienst.