Voor
zorgpartners

Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan helpt Enver graag. We bieden jeugd en opvoedhulp op maat, daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Voor hulp die werkt is samenwerking met zorgpartners onmisbaar.

Wat wij bieden

Enver biedt in Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid o.a.:

 • ambulante jeugd- en opvoedhulp
 • schoolmaatschappelijk werk
 • hulp bij crisis
 • dagbehandeling
 • residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.)
 • woonbegeleiding

Dit doen we elke dag met veel plezier, vanuit de vele locaties verspreid over de regio’s, met bijna 2000 medewerkers; van (ortho)pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners, jongerencoaches tot gedragswetenschappers. We werken in en met de wijk- en jeugdteams van de gemeenten en werken nauw samen met onze (regionale) zorgpartners en de Jeugdbescherming.

Enver helpt (onder meer):

 • als kinderen thuis niet veilig zijn
 • als de ontwikkeling wordt belemmerd
 • bij gedragsproblemen
 • als ouders de grip op de opvoeding kwijt zijn
 • als kinderen in de knel zitten door bijvoorbeeld huiselijk geweld of een (v)echtscheiding
 • als jongeren zoeken naar hun plek in de maatschappij
 • als jongeren overlast bezorgen in de wijk of dak- of thuisloos zijn
 • bij partner geweld

Of het nu gaat om lichte of complexe problematiek. Onze professionals zetten zich volledig in. Deskundig en resultaatgericht, zodat kinderen, jongeren en ouders het beste uit zichzelf halen en sterker weer verder kunnen.

Er is veel mogelijk

Bij een hulpvraag kijken we met de verwijzer en het gezin of de jongere naar wat nodig is en het best bij de situatie past. We hebben kennis en mogelijkheden op tal van terreinen.

Combinaties van hulpvormen en methoden zijn mogelijk. We staan ervoor dat elk kind, jongere en gezin de juiste hulp krijgt. Klik op onderstaande button voor meer informatie over ons hulpaanbod.

We doen het niet alleen

We werken altijd vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen en jongeren.

Daarnaast hebben we ruime en goede ervaringen met het betrekken van de sociale omgeving. Dit kunnen familieleden, vrienden of buren zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand van de sportvereniging of een bedrijf in de buurt.

Deze “informele zorg” werpt zijn vruchten af;  gedurende onze betrokkenheid, maar vaak ook nog lange tijd daarna.

We werven en begeleiden onder meer:

 • ExpEx, Experienced Experts
 • JIM’s, Jouw Ingebrachte Mentor
 • Steungezinnen
 • Pleeggezinnen

Het spreekt voor zich dat we nauw samenwerken met de jeugdbescherming, zorgaanbieders, gemeentelijke diensten, scholen en woningbouwverenigingen.

Enver signaleert in de Verwijsindex.

Waar je ons kunt vinden

We zijn er voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. We ondersteunen zoveel mogelijk ambulant en in de eigen leefomgeving: thuis, op school en in de wijk. In iedere regio hebben we een centraal kantoor. Bekijk onze kantoorlocaties of de de gemeenten waarin we actief zijn.

Kind, jongere of gezin aanmelden

Wil je als verwijzer een kind, jongere of een gezin aanmelden bij Enver? Of wil je even overleggen of een vraag stellen? Neem contact op met het Enver Aanmeldpunt. We staan ervoor dat ieder kind, jongere en gezin de juiste hulp krijgt. Daarom denken we graag vroegtijdig met je mee. Ook kinderen, jongeren en ouders met vragen staan we graag te woord.

Voor een pleegzorgaanmelding is er een apart e-mailadres en telefoonnummer.

De contactgegevens voor het melden van een crisis staan verderop op deze pagina.

Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond

085 486 70 10 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
mail naar aanmeldenRR@enver.nl

Aanmeldpunt Zuid-Holland Zuid

085 043 36 20 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
mail naar aanmeldenZHZ@enver.nl

Crisisaanmeldingen

Gezinnen met kinderen (0-18 jr) kunnen aangemeld worden voor crisis- of spoedhulp via onderstaande contactgegevens. Bel bij een levensbedreigende situatie direct 112!

Crisisaanmeldingen in Rotterdam Rijnmond
Kinderen en jongeren die acuut in hun veiligheid bedreigd worden, kunnen aangemeld worden bij het Crisisinterventieteam Rotterdam Rijnmond (CIT) via 010 23 30 000.

Crisisaanmeldingen in Midden-Holland en Rijnland
Voor Ambulante Spoedhulp, Families First en crisisopvang in een groep of gezinshuis bel je op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur met de crisis-aanmeldtelefoon: 06 490 495 66.

Voor noodgevallen en/of escalaties kun je contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst van Jeugdbescherming West  via 070 379 51 53. Als er geen Jeugdbescherming betrokken is, kun je op nuhulpnodighm.nl de juiste contactinformatie vinden.

Crisisaanmeldingen in Zuid-Holland Zuid
Voor Ambulante Spoedhulp, Families First en crisisopvang voor de regio Zuid-Holland Zuid, kan je mailen naar crisismeldpuntdrecht@enver.nl of bellen met 06 432 700 57.

Ook samenwerken met Enver?

Elke gemeente, wijk, of school is anders en kent zijn eigen jeugdzorgvraagstukken. Wij gaan graag in gesprek om mee te denken over hoe wij in jouw gemeente, wijk of school kunnen ondersteunen.

Onze kennis en expertise zetten we graag in, of het nu gaat om de opvoeding of het gedrag van kinderen of jongeren die problemen hebben en voor overlast zorgen. We bieden een breed scala aan diensten die we kunnen afstemmen op de problematiek die speelt. Als dat nodig is wijken we daarbij af van de gebaande paden.

Interesse om te weten wat we kunnen betekenen? Maak dan een afspraak met een van onze accountmanagers via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties bij Enver?
Meld je hieronder aan voor onze regionale nieuwsbrief. Na aanmelding ontvang je maximaal 6 keer per jaar een nieuwsbrief van Enver. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacyverklaring.

Aanmelden Enver nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Functie
 • Ik wil graag de volgende nieuwsbrieven ontvangen:
 • E-mailadres