Voor
zorgpartners

Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan kunnen kinderen en hun ouders wel wat ondersteuning gebruiken. Enver biedt passende jeugdhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Voor hulp die werkt is samenwerking met zorgpartners onmisbaar.

Wat wij bieden

Enver is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. We bieden onder andere ambulante hulpverlening, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk, trainingen en crisisopvang.

Dat doen we elke dag met veel plezier, vanuit de vele locaties verspreid over de regio’s, met circa 1700 medewerkers; van (ortho)pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners, jongerencoaches tot gedragskundigen. We werken nauw samen met de wijk- en jeugdteams van diverse gemeenten, met onze (regionale) zorgpartners en de Jeugdbescherming. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden kinderen, jongeren en ouders.

Een breed aanbod
Enver biedt een breed aanbod aan jeugdhulp, zowel preventieve hulp, basishulp als specialistische hulp. We kunnen dus de hulp vinden die het best past bij de situatie. Die hulp kan meer of minder intensief zijn en van kortere of van langere duur.

Voor een volledig overzicht van ons aanbod verwijzen we je nog even naar de websites van de organisaties waar Enver uit voortkomt:

FlexusJeugdplein
Stek Jeugdhulp
TriviumLindenhof

Samenwerken

We helpen de kinderen, jongeren en hun ouders die bij ons komen voor ondersteuning of hulp zo goed mogelijk. We vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met collega-instellingen.

Enver signaleert in SISA of in de Verwijsindex.

Waar je ons kunt vinden

Enver is actief in de regio’s Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Bekijk in welke gemeenten wij actief zijn.

Of bekijk onze locaties.

Kind, jongere of gezin aanmelden

Wil je een kind, jongere of een gezin aanmelden bij Enver? Of wil je even overleggen? Neem contact op met ons aanmeldpunt.

Voor een pleegzorgaanmelding is er een apart e-mailadres en telefoonnummer.

De contactgegevens voor het melden van een crisis, staan verderop op deze pagina.

Regio Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en Gorinchem en omgeving)

088 892 80 32
mail naar aanmeldenZHZ@enver.nl

Crisisaanmeldingen

Is er acuut hulp nodig? Neem dan direct contact op via onderstaande contactgegevens.

Crisisaanmeldingen in Rotterdam Rijnmond
Kinderen en jongeren die acuut in hun veiligheid bedreigd worden, kunnen aangemeld worden via het Crisisinterventieteam Rotterdam Rijnmond (CIT), telefoonnummer 010 23 30 000.

Crisisaanmeldingen in Midden-Holland en Rijnland
Voor crisisaanmeldingen voor Ambulante Spoedhulp, Families First en crisisopvang in een groep of in één van de gezinshuizen bel je op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur, de crisis-aanmeldtelefoon: 06 490 495 66.

Voor noodgevallen en/of escalaties kan je contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst van Jeugdbescherming West  via 070 379 51 53.

Als er geen Jeugdbescherming betrokken is, kan je op nuhulpnodighm.nl kijken voor de juiste contactinformatie.

Crisisaanmeldingen in Zuid-Holland Zuid
Voor crisisaanmeldingen voor Ambulante Spoedhulp, Families First en crisisopvang voor de regio Zuid-Holland Zuid, kan je mailen naar crisismeldpuntdrecht@enver.nl of bellen met 06 432 700 57.

Ook samenwerken met Enver?

Elke gemeente, wijk, of school is anders en kent zijn eigen jeugdzorgvraagstukken. Wij gaan graag in gesprek om mee te denken over hoe wij in jouw gemeente, wijk of school kunnen ondersteunen.

Onze kennis en expertise zetten we graag in, of het nu gaat om de opvoeding of het gedrag van kinderen of jongeren die problemen hebben en voor overlast zorgen. We bieden een breed scala aan diensten die we kunnen afstemmen op de problematiek die speelt. Als dat nodig is wijken we daarbij af van de gebaande paden.

Interesse om te weten wat we kunnen betekenen? Maak dan een afspraak met een van onze accountmanagers: Erik Nagtegaal, Mathieu van den Aarsen of René van Zundert via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.