Vrienden van Enver

Veel kinderen die hulp krijgen van Enver groeien op in armoede. Zaken die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn, zoals een fiets, meegaan op schoolkamp, een ingerichte kamer of het volgen van een opleiding, zijn voor deze kinderen wegens geldgebrek onbereikbaar.

Stichting Vrienden van Enver probeert het leven van deze kinderen wat gemakkelijker te maken. Met behulp van fondsen, sponsors en de steun van particulieren zorgen we voor extra’s die nodig zijn of gewoon een beetje kleur geven in het leven van deze kinderen.

Wie we zijn

Stichting Vrienden van Enver verzorgt de fondsenwerving ten behoeve van cliënten van Enver. Zo kan Enver cliënten activiteiten en voorzieningen bieden die niet gefinancierd kunnen worden uit andere middelen. Belangrijke zaken die het verschil maken of gewoon wat extra kleur brengen in het leven van de kinderen en hun ouders. Vrienden van Enver doet hiervoor een beroep op diverse fondsen en sponsors.

Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van veel verschillende fondsen. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Sint Laurensfonds, Fonds DBL, Stichting Pape-Fonds en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn slechts enkele van de grotere meer bekende fondsen die ons regelmatig steunen. Ook meerdere kleinere, minder bekende fondsen geven ons financiële ondersteuning. Samen met de fondsen, kunnen wij een verschil maken.

Onze werkwijze

De hulpverleners die bij de gezinnen thuis komen of die de kinderen op school begeleiden, zien dat een kind, of zijn of haar gezin, dringend behoefte aan iets heeft, maar dat het thuis onmogelijk betaald kan worden. Op verzoek van de hulpverlener schrijft Stichting Vrienden van Enver specifiek voor de situatie van het betreffende kind of gezin een fonds aan. De toekenning is altijd ‘geoormerkt. Dit betekent dat de gift van het fonds speciaal is bestemd voor hetgeen bij het fonds is aangevraagd. De hulpverlener ziet erop toe dat dit ook gebeurt. Aankoopbonnen worden gearchiveerd. Geld dat over is van giften, gaat terug naar de fondsen.

Nieuws

 • 17 juli 2018 | Vakantiegevoel

  De ouders van Esmeralda, Mehmet en Fatima zijn gescheiden. Er was sprake van huiselijk geweld. Moeder loopt hiervoor nog steeds bij een psycholoog. Ze is inmiddels hertrouwd en de kinderen wonen bij haar en haar nieuwe partner. De kinderen hebben veel meegekregen van wat er gebeurd is. Zij zijn aangemeld voor onderzoek en behandeling. Een fonds betaalde de geldige legitimatiebewijzen die hiervoor nodig waren. Het nieuwe gezin moet momenteel rondkomen van € 100,00 leefgeld per week. Het gezin is aangemeld bij de Voedselbank. Gelukkig bood een oom aan dat ze een week in zijn vakantiehuis in Ameland mogen. Heerlijk de tijd om samen op te laden. Geld voor de boottocht erheen hadden ze echter niet. Dus het dreigde niet door te gaan. Een fonds betaalde de kaartjes voor de boot en maakte er een echte vakantie voor hen van. Hierdoor konden ze tijdens de vakantie ook een ijsje, frietje of pannenkoeken eten, fietsen huren voor een ontdekkingstocht over het eiland en een souvenirtje kopen.

 • 29 mei 2018 | Ruimte voor jezelf

  Sanne kon helaas niet bij haar eigen ouders opgroeien. Daar was het voor haar niet veilig. Op haar zevende kreeg zij een fijne plek bij lieve pleegouders. Sanne is nu dertien jaar en mag tot in ieder geval haar achttiende bij haar pleegouders blijven wonen. Deze mensen stellen hun huis ook open voor andere kinderen, die plotseling even beter niet thuis kunnen wonen. De redenen hiervoor lopen uiteen, bijvoorbeeld omdat hun  alleenstaande moeder in het ziekenhuis is opgenomen of omdat er een hele erge ruzie is thuis. Deze kinderen blijven altijd voor kortere tijd, maar toch zijn alle kamers in het huis op die momenten meer dan vol. Sanne moest haar kamer zelfs maandenlang delen met een ander pleegkind. Dit kan beregezellig zijn, maar als dertienjarige heb je ook behoefte aan privacy! Een tussenmuurtje zou alles oplossen. De pleegouders hadden maar één inkomen, dat ook nog eens erg laag was, dus zo’n muurtje zou voor hen veel te duur zijn. Een fonds schoot te hulp. Zij betaalde het muurtje. Sanne heeft nu een kamer voor zichzelf.

 • 8 mei 2018 | Leerzame zeiltocht

  26 jongeren die begeleiding krijgen van Enver hadden van 30 april tot en met 4 mei de reis van hun leven. Zij voeren met hun begeleiders mee met het historische zeilschip De Eendracht. De reis ging van de Rotterdamse haven naar Greath Yarmouth in Engeland. Voor velen was dit hun eerste buitenland-ervaring. Achteroverleunen was er zeker niet bij. Onder toeziend oog van de bemanning van het zeilschip hielpen de jongeren met alle voorkomende werkzaamheden, zoals zeilen hijsen, dek schrobben, aardappels schillen, wacht lopen. Ook hun sociale vaardigheden werden behoorlijk op de proef gesteld. Ze moesten met elkaar communiceren, samenwerken en ruzies oplossen. Op een schip is de kapitein de baas, dus ook omgaan met autoriteit zat in het leerpakket. De jongeren konden hun verborgen talenten ontdekken, zongen samen uit volle borst en knoopten nieuwe vriendschappen aan. Drie fondsen en een Rotaryclub maakten samen deze zeilreis voor deze jongeren mogelijk.

 • 26 april 2018 | Focus op de opleiding

  Kimboley was al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Als tiener heeft ze in verschillende opvanghuizen gewoond. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad. Desondanks is ze opgegroeid tot een verstandige jonge dame die hard werkt om een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Ze is nu negentien en hoopt dit jaar haar mbo-diploma tot verkoopspecialiste te halen. Sinds kort heeft ze een zelfstandige woonruimte. De kosten voor het inrichten van haar huisje in combinatie met de het opleidingsgeld werden haar teveel. Een fonds betaalde het openstaande lesgeld, zodat Kimboley zich goed kan concentreren op het behalen van haar diploma. Met het diploma op zak kan Kimboley economisch zelfstandig worden.

 • 6 maart 2018 | Warm ingepakt

  Orkun is een stille en lieve jongen van zestien jaar. Hij kwam ongeveer twee jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland op uitnodiging van zijn vader. Zijn moeder woont nog in Turkije. Zijn vader is echter ernstig verslaafd, waardoor hij niet voor Orkun kon zorgen. Er was zelfs vaak geen eten in huis. Orkun heeft zelf hulp gezocht bij de politie. Eerst woonde hij in een uitwijkhuis en half november kwam hij op een behandelgroep van Enver. Hier leert hij steeds zelfstandiger te worden, tot hij straks naar een kamertrainingscentrum gaat en uiteindelijk klaar is voor een eigen woning. Op het behandelcentrum zagen ze dat Orkun nauwelijks passende kleding en schoenen had. Hij liep in veel te dunne broeken en t-shirts, terwijl het buiten nog erg koud was. Orkun was erg blij toen een fonds hem geld voor kleren en schoenen gaf.

 • 3 februari 2018 | Kids in het bakkie

  De ouders van Pip (3) en Lars (5) zijn gescheiden. Samen met hun 10 jarige halfzus wonen ze bij hun moeder. Desondanks heeft de vader de kinderen al twee keer op zijn adres in laten schrijven. Hierdoor krijgt moeder voorlopig geen kinderbijslag en kind-gebonden budget. De moeder heeft een WSNP-traject achter de rug en is inmiddels schuldenvrij. Nu werkt ze 2 dagen per week in een parfumerie. Haar inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Pip en Lars zouden eigenlijk naar school moeten, maar hun moeder kan de reiskosten niet betalen. Ze  wonen bij hun moeder aan de ene kant van Rotterdam, maar zitten nog aan de andere kant op school en op de peuterspeelzaal. De gezinsvoogd vindt het niet verstandig om de kinderen over te plaatsen naar een school dichterbij. Hun oude school is namelijk het enige stabiele dat zij nu hebben. Ze hebben al genoeg meegemaakt. Ook moeten de kinderen nog wennen aan de situatie dat hun ouders uit elkaar zijn en dat er nu een co-ouderschap is. Een fonds maakte een bakfiets mogelijk . De moeder van Pip en Lars kan hen nu elke dag naar school brengen.

 • 18 januari 2018 | Weg met die naam alsjeblieft

  De zestienjarig Reina woont al sinds haar zevende bij dezelfde pleegouders. Haar moeder had achter elkaar meerdere verschillende partners die allemaal een kind bij haar verwekten. Van een van deze partners draagt Reina de achternaam, maar hier is zij helemaal niet gelukkig mee. Hij was een erg nare man, die haar en haar zusjes films liet kijken die helemaal niet voor kinderen bestemd waren.  Ook sleurde hij Reina een keer aan haar haren mee de trap af. Reina wordt nog steeds erg bang als ze aan deze man denkt. Van zijn naam wil ze heel graag af. Ze wil de naam van het pleeggezin aannemen. Pleegvader is alleenverdiener en zorgt voor 10 pleegkinderen. Een fonds maakte de naamswijziging van Reina mogelijk.

Contactgegevens

Wil je vriend worden van Enver of heb je vragen? Stichting Vrienden van Enver is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Verzoeken om ondersteuning van Stichting Vrienden van Enver kunnen alleen ingediend worden door hulpverleners van Enver.

Zakelijke gegevens

Bestuur
De heer G. Cardol (Goos), voorzitter
Mevrouw E.C. Brons (Erica), penningmeester – secretaris
Mevrouw T.A.M. Roelofs (Thea), lid

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarbinnen is het bestuur verantwoordelijk voor het algemene en financiële beleid en legt jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten. Het bestuur is onbezoldigd en in de statuten zijn de kaders omtrent integriteit en aanwending van de middelen opgenomen.

Enver heeft ter ondersteuning van de stichting een medewerker fondsenwerving ter beschikking gesteld.

ANBI en Kamer van Koophandel 
Stichting Vrienden van Enver is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 8180.73.524). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24416185.

Rekeninggegevens
Onze rekeninggegevens zijn:
Stichting Vrienden van Enver
IBAN NL 92 INGB 0678 0265 21
BIC INGBNL2A