Vrienden van Enver

Veel kinderen die hulp krijgen van Enver groeien op in armoede. Zaken die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn, zoals een fiets, meegaan op schoolkamp, een ingerichte kamer of het volgen van een opleiding, zijn voor deze kinderen wegens geldgebrek onbereikbaar.

Stichting Vrienden van Enver probeert het leven van deze kinderen wat gemakkelijker te maken. Met behulp van fondsen, sponsors en de steun van particulieren zorgen we voor extra’s die nodig zijn of gewoon een beetje kleur geven in het leven van deze kinderen.

Wie we zijn

Stichting Vrienden van Enver verzorgt de fondsenwerving ten behoeve van cliënten van Enver. Zo kan Enver cliënten activiteiten en voorzieningen bieden die niet gefinancierd kunnen worden uit andere middelen. Belangrijke zaken die het verschil maken of gewoon wat extra kleur brengen in het leven van de kinderen en hun ouders. Vrienden van Enver doet hiervoor een beroep op diverse fondsen en sponsors.

Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van veel verschillende fondsen. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Sint Laurensfonds, Fonds DBL, Stichting Pape-Fonds en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn slechts enkele van de grotere meer bekende fondsen die ons regelmatig steunen. Ook meerdere kleinere, minder bekende fondsen geven ons financiële ondersteuning. Samen met de fondsen, kunnen wij een verschil maken.

Onze werkwijze

De hulpverleners die bij de gezinnen thuis komen of die de kinderen op school begeleiden, zien dat een kind, of zijn of haar gezin, dringend behoefte aan iets heeft, maar dat het thuis onmogelijk betaald kan worden. Op verzoek van de hulpverlener schrijft Stichting Vrienden van Enver specifiek voor de situatie van het betreffende kind of gezin een fonds aan. De toekenning is altijd ‘geoormerkt. Dit betekent dat de gift van het fonds speciaal is bestemd voor hetgeen bij het fonds is aangevraagd. De hulpverlener ziet erop toe dat dit ook gebeurt. Aankoopbonnen worden gearchiveerd. Geld dat over is van giften, gaat terug naar de fondsen.

Nieuws

 • december 2021 | Hartverwarmend initiatief

  De kinderen uit de vrouwenopvang van Enver hebben dit jaar een zorgeloze Sinterklaasavond: mét pepernoten en mét een of meer prachtige Sinterklaascadeautjes. Wat een feest!

  Enkele leden van een plaatselijke serviceclub trokken zich het lot van deze kinderen en hun moeders aan. Zij zijn immers allemaal gevlucht uit een situatie met huiselijk geweld. De leden startten spontaan een inzamelingsactie in hun eigen netwerk van vrienden en familie. Er werd enthousiast gedoneerd. Enkele hulpsinten hielpen zelfs met het inpakken van de cadeaus.

 • november 2021 | Terugplaatsing bij moeder

  Bij Enver worden door de jeugdbescherming soms gezinnen aangemeld om uithuisgeplaatste kinderen terug te plaatsen bij ouders. Dit gold ook voor een gezin met 5 kinderen die sinds juli 2020 weer bij hun alleenstaande moeder mochten gaan wonen.

  De kinderen waren allemaal in de eerste helft van 2020 uit huis geplaatst. Het ging toen minder goed met moeder. Zij had geen controle meer op de thuissituatie. Sinds de terugplaatsing heeft het hele gezin samen met de hulpverlening hard gewerkt om een positieve verandering aan te brengen in hun situatie. Daarbij zagen de hulpverleners ook dat het huis vol stond met oude en kapotte spullen. De moeder stond onder bewind en moest rondkomen met leefgeld en kon de benodigde spullen daarom niet zelf aanschaffen. Twee fondsen hebben dit gezin heel erg goed op weg geholpen: Stichting Bekker – la Bastide – Fonds heeft gezorgd voor witgoed, vloerbedekking en behang. Kinderhulp heeft geholpen met de inrichting van de kinderkamers.

 • oktober 2021 | Lekkerder in je vel

  Pleegkinderen dragen vaak een trauma uit hun vroegere jeugd met zich mee. Het is van belang dit aan te pakken. Een nu inmiddels 19 jarig pleegkind werd al op jonge leeftijd uit huis geplaatst en woonde in diverse leefgroepen. Nadat ze meer inspraak had in haar eigen traject, gaf ze bij haar voogd van de Jeugdbescherming aan bij haar oma te willen wonen. Sinds twee jaar woont ze daar en worden ze vanuit pleegzorg begeleid.
  Het meisje heeft een fors jeugdtrauma, ze heeft hechtingsproblematiek en sluit zich steeds meer op in haar kamer. Ze heeft grote moeite om zich tussen andere mensen te begeven en is suïcidaal depressief. Gelukkig staat ze open voor hulp. Via de huisarts kwam ze bij een psychomotorisch therapeut. Daar werd geadviseerd om in beweging te komen, zodat ze kan omgaan met haar gevoel en gedachten. Ze werd enthousiast voor kickboks-lessen, maar groepslessen waren voor haar geen optie. Pleegmoeder, Kinderhulp en het THK Fonds maakten samen kickboks-lessen mogelijk bij een personal trainer. Ze heeft er al drie maanden opzitten. We kunnen gelukkig zeggen dat ze nu lekkerder in haar vel zit en trouw naar de trainingen komt. Het opbouwen van haar veiligheidsgevoel en conditie hebben nu prioriteit voor haar trainer. Het doel is dat zij uiteindelijk ook blijvend aan groepslessen gaat meedoen.

 • september 2021 I Schuldenvrij de toekomst tegemoet

  Een urgente nodenfonds heeft een nu 20-jarige cliënt van een begeleid-wonen-project van Enver heel goed geholpen. Van kinds af aan had cliënt een bijzonder belast verleden. Afgelopen periode is hij buiten zijn toedoen om ook nog in de schulden geraakt: door corona raakte hij zijn baan kwijt en kon de vaste lasten niet meer betalen. Zijn jeugdtrauma’s speelden ook weer op en zorgden voor slapeloosheid. Samen met hulpverlening heeft hij zijn problemen een voor een aangepakt en heeft hij zijn schulden zoveel mogelijk afbetaald dan de Bijstandsuitkering die hij met terugwerkende kracht ontving. Hij is aan een mbo-opleiding begonnen. Wegens zijn zeer positieve ontwikkeling was hij klaar om echt zelfstandig te gaan wonen. De hulpverlening heeft voor hem urgentie bij de woningstichting aangevraagd. Stichting Urgente Noden Waterweg hielp hem met het aflossen van het laatste restje schuld. Dit was het enige dat hem nog in de weg stond om op de urgentiewachtlijst terecht te komen.

 • augustus 2021 I Zomerkamp

  Negen fondsen en stichtingen maakten in juli en augustus samen fantastische zomerkampen voor pleegkinderen van Enver mogelijk. In 5 leeftijdsgebonden groepen gingen zij op kamp en logeerden 3 nachten in een fijn vakantiehuis in Noord-Brabant. De pleegzorgbegeleiders hadden voor erg leuke programma’s gezorgd. Zo werden er spelletjes gedaan, torenhoge stapels pannenkoeken gebakken, innige vriendschappen gesmeed en ze gingen een dagje naar de Efteling. Voor pleegkinderen zijn deze 4 dagen in het jaar enorm belangrijk. Zij voelen zich in het dagelijks leven toch een beetje anders dan andere kinderen. Ze worden vaak uitgesloten van groepsactiviteiten. Tijdens deze kampen horen zij er helemaal bij!

 • juli 2021 I Coronahulp

  Een 14 jarige jongen uit Brabant was zo goed op weg om zijn droom waar te maken om professioneel honkballer te worden. Van kleins af aan had hij al een uitzonderlijk talent voor honkbal. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, verruilde hij zijn plaatselijke honkbalclub voor een Basebalclub in Rotterdam. Hier traint hij op topsportniveau. Hij gaat nu ook naar een school in Rotterdam waar topsporters hun lesrooster kunnen combineren met hun trainingstijden. Hij werd gevraagd om ook mee te doen met de trainingen van het Nederlands Jeugdteam onder de 15 jaar, in Amsterdam. Hij maakt veel trainingsuren en reist heel wat af. Zijn ouders zijn gescheiden. Tot nu toe betaalde zijn vader de reis- en trainingskosten. Doordat zijn vader in de coronacrisis zijn inkomsten als zelfstandige kwijtraakte, konden ze thuis de extra kosten niet meer betalen. Dit zou betekenen dat deze jongen zou moeten stoppen met zijn speciale trainingen. Wég toekomst als beroepshonkballer! Kinderhulp betaalde gelukkig de openstaande contributie voor de topsportclub en ook zijn treinabonnement.

 • juni 2021 I Niet bij de pakken neerzitten

  Bij Enver verblijven ook jonge vluchtelingen, die als kind zonder familie en bezittingen naar ons land zijn gekomen. Ze kennen hier nog niemand en missen hun familie enorm. Ze zijn aangewezen op een toekomst in Nederland en doen hun best om in te burgeren. De 20 jarige S. is kortgeleden uit Eritrea gevlucht. Vanwege haar traumatische verleden was de overstap van een beschermde woongroep naar zelfstandig wonen te groot. Ze krijgt daarom nog ambulante woonbegeleiding van Enver, gefinancierd vanuit de WMO. Ze heeft een zelfstandige deelwoning met andere jonge vluchtelingenen. Ze moet rond zien te komen van een jongerenuitkering. Geen vetpot! En daarvan moet ze ook de huur en de boodschappen betalen. Kinderhulp hielp haar met een laptop voor haar inburgeringscursus. Dit had ze precies nodig. Want deze slimme meid wil hierna graag naar de universiteit.

 • mei 2021 I Zelfvertrouwen

  Een uithuisplaatsing is iets dat Enver liever probeert te voorkomen, omdat het voor betrokkenen een uiterst traumatische gebeurtenis is. Door bemiddeling vanuit het Enver-team InVerbinding kon dit voor het gezin van een 18-jarig meisje uit Rotterdam gelukkig worden voorkomen. In het gezin is sprake van armoede. Door ernstige gezondheidsklachten kan vader helemaal niet meer werken en moeder maar 4 uurtjes per week. Het gezin krijgt en aanvullende Bijstandsuitkering. Het meisje zelf heeft een verhoogde testosteronspiegel. Hierdoor heeft zij meerdere lichamelijke klachten, waar het ziekenhuis haar momenteel niet mee kan helpen. Een van die klachten is ernstige overbeharing, met name in haar haar gezicht. Het meisje moet zich dagelijks scheren. Hier wordt zij uiteraard erg onzeker van. Een laserbehandeling zou uitkomst bieden, maar wordt niet vergoed vanuit de basis-zorgverzekering. Het gezin is niet aanvullend verzekerd. Nationaal Fonds Kinderhulp vergoedde de benodigde laserbehandelingen bij een schoonheidsspecialiste. Ze is al voor de eerste behandeling geweest en is heel erg tevreden met het resultaat.  Trots als een pauw met een nieuwe dosis zelfvertrouwen liep ze de salon uit.

 • april 2012 I Een goede draai aan het leven

  Een meisje van 19 heeft het in haar leven al flink voor haar kiezen gehad: op haar 15e werd ze uit huis geplaatst via een ots. Sindsdien heeft ze op meerdere locaties gewoond. Ze is verloofd geweest, maar dat bleek een gewelddadige relatie. Ze wordt nu behandeld met EMDR. Ondanks alles probeert ze toch iets van haar leven te maken. Ze woont op een begeleid wonen project van Enver en moet hiervoor zelf de huur betalen. Ze volgt een mbo-opleiding in de zorg en loopt stage op een afdeling met dementen en verstandelijk beperkten. “Best zwaar werk”, zegt ze zelf. Met haar studiefinanciering, een bijbaantje voor vier uurtjes per week en hulp van de Voedselbank redt ze het financieel maar net. De minste of geringste extra uitgave vormt direct een probleem. Het Stichting Maria Elias Fonds hielp haar met de benodigde nieuwe boeken en licenties voor haar opleiding.

 • maart 2021 I Always

  48 meisjes ontvingen een halfjaarpakket Always maandverband van Kinderhulp in het kader van het project ‘menstruatiearmoede’. De meisjes groeien op in dusdanige armoede, dat het niet vanzelfsprekend is dat er thuis maandverband gekocht kan worden. De meisjes zijn zich zeer bewust van de financiële problemen van hun ouders en willen hen niet nog verder belasten. Daarom durven ze thuis vaak niet eens om maandverband te vragen.

 • februari 2021 I Praktische hulp

  Een 15-jarig meisje met een ernstig verstandelijke beperking kan niet bij haar biologische ouders wonen. Samen met haar jongere zusje woont ze in het gezin van haar tante. Dit netwerkpleeggezin krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider van Enver. Het meisje is beperkt zelfredzaam, in grote mate emotioneel kwetsbaar en heeft moeite om zich aan te passen. Haar belaste voorgeschiedenis uit ze onder andere met boosheid, agressiviteit en hevige angsten. Zowel overdag als ’s nachts is zij onzindelijk. Pleegmoeder is continue aan het wassen en aan de waslijn droogt het vaak niet op tijd.  Het THK Fonds hielp pleegmoeder met een wasdroger en hielp het meisje met een thermostatische mengkraan. Zij kan zich nu voortaan, zoals dat bij haar leeftijd past, zelfstandig douchen.

 • januari 2021 I Goede start

  Voor de jongeren op de crisisopvang van Enver is het nieuwe jaar goed begonnen. Het Sint Laurensfonds gaf hen een hardloopband, boksbal, fitnessmatten, gewichten, een hoelahoep en een wandtelevisie. Het sporten is onderdeel van hun dagbestedingsprogramma. Deze jongeren zijn vaak uitgevallen op school en hebben ook geen werk. Met het sporten bouwen ze aan hun conditie, discipline, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Door de enorme wachtlijsten voor een goede vervolgplek en hun eigen zorgvraag die steeds complexer lijkt te worden, verblijven deze jongeren vaak noodgedwongen maandenlang in de crisisopvang.

Contactgegevens

Wil je vriend worden van Enver of heb je vragen? Stichting Vrienden van Enver is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Verzoeken om ondersteuning van Stichting Vrienden van Enver kunnen alleen ingediend worden door hulpverleners van Enver.

Zakelijke gegevens

Bestuur
De heer G. Cardol (Goos), voorzitter
Mevrouw E.C. Brons (Erica), penningmeester – secretaris
Mevrouw E.M. Reinhard (Esther), lid

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarbinnen is het bestuur verantwoordelijk voor het algemene en financiële beleid en legt jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten. Het bestuur is onbezoldigd en in de statuten zijn de kaders omtrent integriteit en aanwending van de middelen opgenomen.

Enver heeft ter ondersteuning van de stichting een medewerker fondsenwerving ter beschikking gesteld.

ANBI en Kamer van Koophandel 
Stichting Vrienden van Enver is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 8180.73.524). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24416185.

Rekeninggegevens
Stichting Vrienden van Enver
IBAN NL 92 INGB 0678 0265 21
BIC INGBNL2A