Armoedebestrijding als integraal onderdeel van onze werkwijze

Naar schatting leven in ons land 830.000 mensen, waarvan 220.000 kinderen, in armoede. Het gebrek aan financiële middelen heeft grote impact op hun dagelijks leven; van het ontbreken van een warme maaltijd tot het missen van kansen om deel te nemen aan activiteiten. Ook de stress bij ouders, die voortkomt uit de financiële zorgen, maakt dat de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen onder grote druk komen te staan. We zien regelmatig dat armoede onderliggend is aan de hulpvraag van onze cliënten.

Project armoedebestrijding
Om beter in te spelen op de armoedeproblematiek zijn we in mei dit jaar het project armoedebestrijding gestart, mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Sint Laurensfonds. Doel hiervan is binnen een periode van drie jaar armoedebestrijding te verankeren als integraal onderdeel van onze werkwijze. Hierbij denken wij onder andere aan:

  • Vroegtijdig signaleren d.m.v. screening van iedere cliënt op armoede en/of schulden.
  • Versterken van vaardigheden van onze medewerkers om het beladen onderwerp bespreekbaar te kunnen maken met cliënten.
  • Vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers van de impact van armoede op het werken aan hulpvragen.
  • Inzichtelijk maken voor onze medewerkers welke hulpvormen beschikbaar zijn bij financiële vraagstukken.
  • Deskundigheid van onze medewerkers bevorderen, zodat zij zelf met hun cliënten aan financiële vraagstukken kunnen werken.

Onze inzet is om de zichtbare gevolgen van armoede aan te pakken, maar ook om de onderliggende oorzaken te begrijpen en aan te pakken, waardoor gezinnen daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Onze ervaring leert ons dat stabilisatie op financieel gebied essentieel is om effectieve hulpverlening mogelijk te maken.

Samen
In het project maken we gebruik van de kennis en expertise van onze medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht achter de implementatie en het succes van dit initiatief. Uiteraard betrekken we actief onze cliëntenraad en jongerenraad om hun waardevolle perspectieven en ervaringen in te zetten bij de implementatie en evaluatie van het project.

We hopen dat dit project niet alleen binnen Enver impact heeft, maar ook als een voorbeeld kan dienen voor anderen. Wilt u meer weten of heeft u vragen over het project Armoedebestrijding? Neem contact op met Jasmina Nellestijn, Projectmanager Armoedebestrijding, via jasminanellestijn@enver.nl.

Print Meer nieuws