Maatregelen Enver rondom het coronavirus

In de strijd tegen het coronavirus zijn er door het kabinet scherpe maatregelen getroffen. Deze zijn tot nader bericht van kracht. Voor de hulp- en dienstverlening van Enver betekent dit het volgende:

  • Al onze medewerkers volgen de hygiënemaatregelen van het RIVM op en werken zoveel mogelijk thuis. Onze medewerkers zijn bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail. In het geval van ziekte, zal er een collega beschikbaar zijn.
  • In overleg met kinderen, jongeren en gezinnen geven we de begeleiding op creatieve wijze vorm. Huisbezoeken vinden plaats wanneer deze cruciaal zijn voor de veiligheid, de ontwikkeling of de mentale gezondheid van onze cliënten en als dit ook in het kader van de gezondheid verantwoord is.
  • Ook voor pleegouders kan de balans in de thuissituatie onder druk komen te staan. De pleegzorgbegeleider zal het pleeggezin daarin zo goed mogelijk en op maat begeleiden. Waar nodig worden aanvullende middelen ingezet om een pleeggezin te ontlasten. Extra aandacht gaat uit naar het (anders) organiseren van contact tussen het pleegkind en zijn of haar biologische ouders.
  • Op de dagbehandeling is de opvang en behandeling in groepsverband beperkt. Kinderen van ouders in een cruciale beroepsgroep en kinderen die de hulp op locatie niet kunnen missen kunnen er gewoon terecht. Voor alle kinderen en hun gezinnen is er hulp op maat.
  • Onze 24-uursvoorzieningen zijn gewoon open, waarbij we uiteraard zorgvuldig de richtlijnen volgen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
  • Bijeenkomsten, zoals overleggen, trainingen en voorlichtingsavonden, met meerdere personen en/of uit verschillende organisaties gaan niet door, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Waar kan en nodig zetten we andere middelen in, telefonisch of digitaal.
  • Omdat we weten dat deze periode voor kwetsbare jongeren extra zwaar is, hebben we in ieder geval tot en met 28 april de bereikbaarheid van de chat op www.helpff.nl uitgebreid. Via Help ff kunnen jongeren en ouders veilig en anoniem chatten met hulpverleners van Enver.

We doen er alles aan om ook in deze uitzonderlijke situatie kwetsbare kinderen, jongeren en ouders goed te blijven ondersteunen. We overleggen regelmatig met gemeenten, scholen en andere organisaties waarmee we samenwerken, om af te stemmen over de hulpverlening.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vind je tips voor het omgaan met de gevolgen van het coronavirus:
Tips voor ouders
Tips voor kinderen en jongeren
Tips voor professionals
Tips voor gemeenten

Heb je vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met je aanspreekpunt vanuit Enver of via ons algemene nummer: 085 486 7070. Verwijzers kunnen kinderen, jongeren en gezinnen op de gebruikelijke manier bij ons aanmelden. Voor antwoord op vragen over het coronavirus, kun je op de website van het RIVM terecht.

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als de landelijke maatregelen worden aangepast, laten wij onze cliënten zo snel mogelijk weten wat dit voor hen betekent. 

Consult the website of the Dutch government for information about the coronavirus in different languages.

Print Meer nieuws