Enver NEN-7510 / ISO-27001 gecertificeerd

Afgelopen vrijdag mocht Enver als eerste jeugdzorgorganisatie het NEN-7510 certificaat in ontvangst nemen van de certificerende instelling CIIO. Naast NEN-7510 hebben we ook het ISO-27001 certificaat ontvangen.
ISO-27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging; NEN-7510 is de Nederlandse invulling van deze norm voor zorgorganisaties. Het certificaat bewijst dat Enver zorgvuldig omgaat met gegevens van cliënten en dat er een proces is ingericht om informatiebeveiliging binnen Enver steeds verder te verbeteren.

Wij zijn enorm trots op deze certificering en bedanken allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Het was een uitdaging van formaat om in de beperkte tijd die Enver had aan alle eisen uit de NEN-7510 norm te voldoen. Mede dankzij de ondersteuning van Dignitas is het ons gelukt; we konden maximaal gebruik maken hun ‘best practices’ en hoefden niet zelf het wiel uit te vinden.

Op de foto v.l.n.r. Alfons Mientjes (applicatiebeheer Enver), Niels van ’t Hoff (directeur Bedrijfsvoering & Servicecentrum Enver), Raymond Veltstra (CIIO), Esther Reinhard (bestuurder Enver) en Arold Sonke (Dignitas) 

Print Meer nieuws