Enver stopt met chatdienst Help ff

Op 1 april a.s. stopt Enver met online hulpverlening via de chatdienst Help ff. Via de chat konden jongeren en ouders uit ons werkgebied vragen en problemen bespreken met een hulpverlener van Enver, indien gewenst anoniem, en ook buiten kantoortijden

Jarenlang hebben we dit aanbod vanuit onze eigen middelen gefinancierd, vanuit de overtuiging dat dit een goede aanvulling kon zijn op onze reguliere dienstverlening. In de praktijk zien we dat jongeren en ouders er weinig gebruik van maken. Voor een goede voortzetting zou een continue investering in menskracht, deskundigheid en promotie nodig zijn. Zonder subsidie kunnen wij dit helaas niet.

De keuze om te stoppen met Help ff betekent uitsluitend dat we stoppen met deze specifieke vorm. We blijven in ons werk digitale en online middelen inzetten en nieuwe mogelijkheden onderzoeken, aansluitend op ontwikkelingen in de (digitale) samenleving.

Print Meer nieuws