Enver verwelkomt twee nieuwe leden raad van toezicht

De raad van toezicht van Enver heeft twee nieuwe leden: Mardjan Seighali en Astrid Oosenbrug. We zijn blij met hun komst. Beiden brengen vanuit zowel hun persoonlijke- als werkzame leven een achtergrond en ervaring mee die waardevol en verrijkend is voor (de RvT van) Enver.

Mardjan Seighali is voorzitter van het Humanistisch Verbond en was negen jaar directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Sinds haar komst naar Nederland begin jaren negentig – Seighali vluchtte voor het gewelddadige Iraanse regime – zet ze alles op alles om haar leven zin en betekenis te geven. Al ruim drie decennia bekleedt ze leidinggevende functies in diverse maatschappelijke organisaties zoals Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. In 2019 ontving ze de Comeniusprijs voor haar verbindende en inspirerende rol in onze samenleving.
In 2021 verscheen over haar Tot op de dag, ‘een intiem en hoopgevend boek over volwassenwording, identiteit en een grensoverstijgende liefde’. Mardjan is gekozen als nieuwe voorzitter van de RvT van Enver.

Mardjan: “Bij Enver heb ik een partner gevonden die met dezelfde passie en liefde voor de jeugd de weg effent naar een omgeving waarin ze kunnen gedijen en groeien.”

Astrid Oosenbrug kent de pleeg- en jeugdzorg vanuit eigen ervaring. Ze heeft een opmerkelijke carrière in de IT-sector achter de rug en was van 2012 tot 2017 lid van de Tweede Kamer, waar ze zich vooral bezighield met portefeuilles als ICT bij de Overheid, privacy en cybersecurity.
Na haar politieke carrière heeft ze zich toegelegd op het coachen en ethisch opleiden van jonge hackers als medeoprichter, voorzitter en CEO van de DIVD en DIVD Academy. Astrid zet zich in voor een veiligere digitale wereld door cybersecuritykennis te bevorderen vanuit haar rol als Public Affairs Officer bij ESET Nederland. Haar vastberadenheid maakt haar een inspiratiebron voor jongeren, zowel in de IT-sector als in de LHBTI+-gemeenschap, waar zij tevens voorzitter is van COC Nederland.
Astrid is door de cliëntenraad en pleegouderraad van Enver voorgedragen. In haar toezichthoudende taak zal zij uitdrukkelijk het cliëntenperspectief meenemen.

We bedanken Jan Krapels en André Rouvoet voor hun waardevolle bijdragen aan Enver. Beiden waren vanaf de start van Enver onderdeel van de RvT. Mede dankzij hen is het intensieve fusieproces goed verlopen en hebben zij hun kennis en ervaring gebruikt om Enver te begeleiden naar een organisatie, die goed bekend staat in de regio.

Print Meer nieuws